Meghívó 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 17-én 9.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem.

Napirend előtt:

a) Napirend előtti felszólalások, kérdés, interpelláció

b) Polgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

 

NYÍLT ülés:

1./ Fót Város Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve

(307. sz. anyag)

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Szalkai István belső ellenőrzési vezető

Hamala Katalin igazgató

Szent-Iványi Géza ügyvezető igazgató

 

2./ Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 7/2011. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(321. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

Szent-Iványi Géza ügyvezető igazgató

 

3./ Rendeletalkotás a munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak megállapításáról szóló, 11/1996. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(322. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

Szent-Iványi Géza ügyvezető igazgató

 

4./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet IV. sz. módosításáról

(323. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

Önkormányzati intézmények

 

5./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról

(311. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

6./ Rendeletalkotás a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 10/1999. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

(299. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

7./ Döntés Fót Város Önkormányzat fenntartásában álló intézmények munkavállalóinak rendkívüli év végi juttatása tárgyában

(320. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

8./ Fóti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása

(310. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Klement János polgármester

 

9./ Döntés az „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása a 2015. január 1. – 2017. december 31. közötti időszakban” tárgyú pályázatról és egy új közszolgáltatási pályázat kiírásáról

(306. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Kunszenti Kft.

 

10./ Döntés a „Fót, Sikátorpuszta – Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzet külön célú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása a 2015. január 1. – 2017. december 31- közötti időszakban” tárgyú pályázatról és egy új pályázat kiírásáról

(304. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Kunszenti Kft.

 

11./ Döntés Fót Város Önkormányzata tulajdonában lévő erdőterületek szakirányítási munkáinak ellátásáról

(305. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: ER-TERV Bt.

Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészete

 

12./ Döntés a „Fót Város Egyesített Szociális Egészségügyi Intézmény épületének átalakításával és tetőtér beépítésével kapcsolatos egyéb feladatok (átalányáras vállalkozási szerződés)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

(74/D. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó

 

13./ Döntés a Fót, Barackos 5551 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása tárgyában

(265. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó

 

14./ Tájékoztatás a Fóti Településszolgáltató Közhasznú Társaság v.a kényszer-végelszámolásáról

(300. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Dr. Nagy Attila ügyvéd

Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

 

15./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde álláshelyeinek bővítéséről és alapító okiratának módosításáról

(318. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Nyéki Lászlóné intézményvezető

 

16./ A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

(324. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Bicskei Éva intézményvezető

 

17./ Döntés általános iskolai körzethatárok meghatározása tárgyában

(296. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: KLIK Dunakeszi kirendeltség

 

18./ Döntés „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat megvalósításának módjáról

(108/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Novák Gábor Zsolt rendőrőrs parancsnok

 

19./ Döntés Koncz János tulajdonában lévő autóbuszmegálló építményének térítésmentes átvételéről

(266. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Koncz János

 

20./ Döntés Acél Sándor tulajdonában lévő autóbuszmegálló építményének térítésmentes átvételéről

(267. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Acél Sándor

 

21./ Döntés Együttműködési Megállapodás megkötéséről a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel

(317. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Acél Sándor

 

22./ Döntés Szemes Jánosné Fót, Hársfa u. 227/16 hrsz.-ú ingatlanát terhelő beépítési kötelezettség, és az ennek biztosítására kikötött elidegenítési és terhelési tilalom törléséről

(268. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Szemes Jánosné

 

23./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

(308. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

24./ Döntés a közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról a 2015-s évben

(211/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

25./ Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. évtől történő feladat ellátásról

(294. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

26./ Döntés a Fót Czuczor Gergely és Virág Benedek utca útépítésének és csapadékvíz elvezetésének kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról

(271. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

27./ Döntés a mezei őrszolgálat által használt LIB-975 frsz-ú gépjármű javíttatásáról

(245/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

28./ Döntés a Fót, 4560/47. hrsz.-ú ingatlanon álló Egészségügyi Központ felújításához Megvalósíthatósági Tanulmány készítése tárgyában

(319. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

29./ Döntés Fót, a Fáy A. Általános Iskola melletti (5503 hrsz.-ú) volt Vásártéren új játszótér építéséről és a Németh Kálmán utcai (2818 hrsz.-ú) – Millenniumi – játszótér felújításáról

(316. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

30./ Döntés a Fót, Garay János Általános Iskola tűzgátló ajtók javítása tárgyában

(314. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

31./ Döntés Jakubeczné Kovács Julianna Ilona Fót, Vörösmarty tér 5. sz. alatti virágüzlet tevékenységi körének bővítéséről

(313. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

32./ Döntés Vad Virág Édua részletfizetési ügyében

(312. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

33./ Döntés Borbás Annamária r. őrmester támogatásáról

(281. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

34./ Döntés Winczheim Tibor támogatásáról

(298. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

35./ Döntés a Szent Margit Kórház műtőfejlesztésének támogatása ügyében

(309. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

36./ Beszámoló az önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól

(295. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

37./ A Fóti Települési Értéktár Bizottság beszámolója éves munkájáról

(301. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

38./ A 465/2014. (XI.26.) KT határozat módosítása a Károlyi szobor kutatási (restaurálási) szerződés tervezete kapcsán

(291/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

39./ Fót Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása

(később küldendő 325. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

40./ Döntés az önkormányzat megbízott jogi képviselői szerződésékről

(326. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: dr. Nagy Attila ügyvéd

Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda

41./ Egyebek

ZÁRT ülés:

42./ Döntés Homok Ibolya Virág támogatásának ügyében

(282. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Márkus László

Márkusné Gonda Zsuzsanna

 

43./ Ápolási díj megállapítása

(303. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

44./ Döntés Csányi István Fót, Petőfi S. u. 6. sz. alatti ingatlanának megvételéről

(297. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

45./ Döntés a Fót, Hársfa u. 44. sz. alatti 290/4 hrsz.-ú, úgy nevezett Tó vendéglő épületének hasznosítása tárgyában

(191/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

Kelt: Fót, 2014. december 12.

 

Bartos Sándor

polgármester