Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 22-én 10.00 órakor (hétfő) tartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem.

NYÍLT ülés:

1./ Fót Város Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve

(korábban kiküldött 307. sz. anyag)

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Szalkai István belső ellenőrzési vezető

Hamala Katalin igazgató

Szent-Iványi Géza ügyvezető igazgató

 

2./ Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 7/2011. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(korábban kiküldött 321. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

Szent-Iványi Géza ügyvezető igazgató

 

3./ Rendeletalkotás a munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak megállapításáról szóló, 11/1996. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(korábban kiküldött 322. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

Szent-Iványi Géza ügyvezető igazgató

 

4./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet IV. sz. módosításáról

(korábban kiküldött 323. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

Önkormányzati intézmények

 

5./ Rendeletalkotás a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 10/1999. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

(korábban kiküldött 299. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:


6./ Rendeletalkotás a Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2008 (XII.10.) sz. rendeletének módosításáról

(334.sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

7./ Döntés Fót Város Önkormányzat fenntartásában álló intézmények munkavállalóinak rendkívüli év végi juttatása tárgyában

(korábban kiküldött 320. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

8./ Fóti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása

(korábban kiküldött 310. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Klement János polgármester

 

9./ Fóti Város Önkormányzat és a Roma nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás elfogadása

(korábban kiküldött 302. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Fóti Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke és tagjai

 

10./ Döntés az „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása a 2015. január 1. – 2017. december 31. közötti időszakban” tárgyú pályázatról és egy új közszolgáltatási pályázat kiírásáról

(korábban kiküldött 306. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Kunszenti Kft.

 

11./ Döntés a „Fót, Sikátorpuszta – Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzet külön célú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása a 2015. január 1. – 2017. december 31- közötti időszakban” tárgyú pályázatról és egy új pályázat kiírásáról

(korábban kiküldött 304. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

12./ Döntés Fót Város Önkormányzata tulajdonában lévő erdőterületek szakirányítási munkáinak ellátásáról

(korábban kiküldött 305. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: ER-TERV Bt.

Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészete

 

13./ Döntés a „Fót Város Egyesített Szociális Egészségügyi Intézmény épületének átalakításával és tetőtér beépítésével kapcsolatos egyéb feladatok (átalányáras vállalkozási szerződés)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

(korábban kiküldött 74/D. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó

 

14./ Tájékoztatás a Fóti Településszolgáltató Közhasznú Társaság v.a kényszer-végelszámolásáról

(korábban kiküldött 300. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Dr. Nagy Attila ügyvéd

Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

 

15./ Döntés a Fót, Barackos 5551 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása tárgyában

(korábban kiküldött 265. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

16./ Döntés az önkormányzat megbízott jogi képviselői szerződésékről

(korábban kiküldött 326. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: dr. Nagy Attila ügyvéd

Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda

 

17./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde álláshelyeinek bővítéséről és alapító okiratának módosításáról

(korábban kiküldött 318. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Nyéki Lászlóné intézményvezető

 

18./ Döntés általános iskolai körzethatárok meghatározása tárgyában

(korábban kiküldött 296. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: KLIK Dunakeszi kirendeltség

 

19./ Döntés Koncz János tulajdonában lévő autóbuszmegálló építményének térítésmentes átvételéről

(korábban kiküldött 266. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Koncz János

 

20./ Döntés Acél Sándor tulajdonában lévő autóbuszmegálló építményének térítésmentes átvételéről

(korábban kiküldött 267. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Acél Sándor

 

21./ Döntés Együttműködési Megállapodás megkötéséről a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel

(korábban kiküldött 317. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Acél Sándor

 

22./ Döntés Szemes Jánosné Fót, Hársfa u. 227/16 hrsz.-ú ingatlanát terhelő beépítési kötelezettség, és az ennek biztosítására kikötött elidegenítési és terhelési tilalom törléséről

(korábban kiküldött 268. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Szemes Jánosné

 

23./ Bohus Zoltán igazgató állami kitüntetésre való felterjesztésének támogatása

(332. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

24./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

(korábban kiküldött 308. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

25./ Döntés a közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról a 2015-s évben

(korábban kiküldött 211/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

26./ Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. évtől történő feladat ellátásról

(korábban kiküldött 294. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

27./ Döntés a Fót Czuczor Gergely és Virág Benedek utca útépítésének és csapadékvíz elvezetésének kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról

(korábban kiküldött 271. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

28./ Döntés a mezei őrszolgálat által használt LIB-975 frsz.-ú gépjármű javíttatásáról

(korábban kiküldött 245/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

29./ Döntés a Fót, 4560/47. hrsz.-ú ingatlanon álló Egészségügyi Központ felújításához Megvalósíthatósági Tanulmány készítése tárgyában

(korábban kiküldött 319. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

30./ Döntés Fót, a Fáy A. Általános Iskola melletti (5503 hrsz.-ú) volt Vásártéren új játszótér építéséről és a Németh Kálmán utcai (2818 hrsz.-ú) – Millenniumi – játszótér felújításáról

(korábban kiküldött 316. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

31./ Döntés a Fót, Garay János Általános Iskola tűzgátló ajtók javítása tárgyában

(korábban kiküldött 314. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

32./ Döntés Jakubeczné Kovács Julianna Ilona Fót, Vörösmarty tér 5. sz. alatti virágüzlet tevékenységi körének bővítéséről

(korábban kiküldött 313. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

33./ Döntés Borbás Annamária r. őrmester támogatásáról

(korábban kiküldött 281. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

34./ Döntés Winczheim Tibor támogatásáról

(korábban kiküldött 298. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

35./ Döntés a Szent Margit Kórház műtőfejlesztésének támogatása ügyében

(korábban kiküldött 309. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

36./ Beszámoló az önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól

(korábban kiküldött 295. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

37./ A Fóti Települési Értéktár Bizottság beszámolója éves munkájáról

(korábban kiküldött 301. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

38./ A 465/2014. (XI.26.) KT határozat módosítása a Károlyi szobor kutatási (restaurálási) szerződés tervezete kapcsán

(korábban kiküldött 291/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

39./ Döntés a „Fóti Hírnök című rendszeres önkormányzati lap kiadására és terjesztésére” tárgyában

(korábban kiküldött 263/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

40./ Döntés a Fóti és Radványi Kastélyokért Alapítvány (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty u. 2.) Fót városnév használati kérelméről.

(korábban kiküldött 327.sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

41./ Döntés a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. közgyűlés tartása nélküli határozathozataláról

(korábban kiküldött 328.sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

42./ Támogatási szerződés a Fót-Kisalagi Református Missziói Egyházközség parókiájának kialakítására

(korábban kiküldött 330.sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

43./ Döntés a Fóti Garay János Általános Iskola intézményi tanácsába való delegálásról

(korábban kiküldött 331.sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

44./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról

(korábban kiküldött 311. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

45./ Rendeletalkotás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról valamint a polgármester jutalmáról és költségtérítéséről szóló 1/1999. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

(333. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

46./ Bizottsági tagok megválasztása

(262/A.sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

 

47./ Alpolgármester választása, eskütétele és az esküokmány aláírása

(259/A.sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

 

48./ Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

(261/A.sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

 

49./ Egyebek

 

ZÁRT ülés:

 

50./ Döntés Homok Ibolya Virág támogatásának ügyében

(korábban kiküldött 282. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Márkus László

Márkusné Gonda Zsuzsanna

 

51./ Ápolási díj megállapítása

(korábban kiküldött 303. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

52./ Döntés Vad Virág Édua részletfizetési ügyében

(korábban kiküldött 312. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

53./ Döntés a Fót, Hársfa u. 44. sz. alatti 290/4 hrsz.-ú, úgy nevezett Tó vendéglő épületének hasznosítása tárgyában

(191/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

 

Kelt: Fót, 2014. december 19.

 

Bartos Sándor

polgármester