Tisztelt Felterjesztők!

Fót Város Önkormányzata 2012-ben új rendeletet alkotott a helyi kitüntetések adományozásának rendjéről, amely jelenleg is hatályos. A kitüntetésekre az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyházak, egyéb közösségek, magánszemélyek tehetnek javaslatot. A helyi kitüntetések felterjesztéseit az adatlap minta szerint kérjük benyújtani 2015. január 31. napjáig a polgármesteri hivatalba személyesen, vagy postai úton (Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), illetve elektronikus levélben. (Január 31. napja szombatra esik, ezért február 2-án hétfőn 16 óráig a hivatal elfogadja a benyújtott felterjesztéseket.)

Kapcsolattartó: Molnár Krisztina, kultur@fot.hu, telefon: 06 70 4594 258

A kitüntetésre javasolt személyekről a Képviselő-testület a februári ülésén dönt. A helyi kitüntetések ünnepélyes átadására 2015. március 15-én, a városi ünnepélyen kerül sor.

Az alábbi kitüntetési címekre várjuk javaslataikat:

Fót Város Díszpolgára (egy személy),

Fót Városért Kitüntetés (egy személy vagy közösség),

Fót Egészségügyéért Díj (egy személy),

Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj (három személy)

Fót Kultúrájáért Díj (egy személy és egy közösség),

Fót Vállalkozója Díj (egy személy),

Év Sportolója Díj (három korosztályból egy-egy fő).

 

Mellékeljük a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 33/2012.(XI.22.) számú önkormányzati rendeletet és a felterjesztés adatlapját.

Várjuk javaslataikat.

 

Tisztelettel:

Bartos Sándor

polgármester