Sajtóközlemény

Fót Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Közép- Magyarországi Operatív Program keretén belül elnyert 150 358 423 Ft összegből a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, Bölcsőde utca 1. szám alatti intézményének infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése és bővítése, valamint új férőhelyek létesítése valamint a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében komplex beruházást valósított meg. A bővítés során olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek egészséges, motiváló környezetet teremtenek a bölcsődés korú gyermekek számára.

Az Új Széchenyi Terv Közép- Magyarországi Operatív Programja keretében finanszírozott projekt munkálatai 2014 áprilisában kezdődtek és 2015. január közepéig zajlottak. Ez sok türelmet és együttműködést kívánt az intézménytől, a szülőktől és a kivitelezőtől egyaránt. A kivitelezés készre jelentését követően sikeresen lezárult a műszaki átadás- átvételi eljárás. A projekt során minden tervezett fejlesztési elemet sikerült megvalósítani. A beruházás eredményeként olyan 80 férőhelyes bölcsőde jött létre, amely a működtetés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése és javítása mellett a mai kor követelményeinek megfelelő rugalmas ellátási módokat nyújt a Fóton élő családok gyermekei számára. A fejlesztés során a korábbi 2 csoportszobában meglévő 20 férőhely felújításra került és további 60 új férőhely kialakítása történt meg, 6 új csoportszobában. Az épület alapvető tervezési elve volt az energiatudatosság, a „zöld” szemlélet és az előírásoknál magasabb fokú energiatakarékosság. A férőhelybővítése során gondoskodtunk a gyermekek számára beszerezni kívánt játékok, udvari bútorok beszerzéséről is. Az épületben a bővítés során a kötelező helyiségek kialakításra kerültek, beszerzésre kerültek a kötelezően meghatározott bútorzat és felszerelési tárgyak, nevelést segítő eszközök. Az intézmény felújításával, átalakításával, akadálymentesítésével olyan egészséges, korszerű harmonikus környezet jött létre a benne nevelkedő gyermekek számára, amely a minőségi nevelés megteremtéséhez járult hozzá.

www.fot.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

E-mail: palyazat@fot.hu