Meghívó
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 28-án 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.
Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem.

 

 

Napirend előtt:

a) Napirend előtti felszólalások, kérdés, interpelláció

b) Polgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

 

NYÍLT ülés:

1./ Rendeletalkotás a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

(146/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

2./ Fót Város Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve

(307/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Szalkai István belső ellenőrzési vezető

Hamala Katalin igazgató

Szent-Iványi Géza ügyvezető igazgató

 

3./ Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi Üzleti Tervének elfogadása

(23. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

Lay Csaba FB elnöke

 

4./ Döntés Füle Ágnes és gyermekei tulajdonát képező 2151 Fót, Petőfi Sándor u. 10. szám alatti ingatlan megvételéről

(5. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Füle Ágnes

Hámori Henriett

Hámori Nikolett

 

5./ Döntés a Fót, Károlyi I. u. 3. sz. alatti 1550 hrsz.-ú orvosi rendelő bérbeadás tárgyában

(10. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

6./ Döntés a Fóti Horgász Egyesület székhelyének bejegyzéséről a Fót, Hársfa u. 44. sz. alá

(12. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

7./ Döntés a Fót Város Önkormányzat tulajdonát képező 2032/41 hrsz. alatti ingatlan területének megosztásáról, és a megosztást követően, 2100 m2 nagyságú ingatlanrész értékestéséről

(13. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

8./ Döntés Fót Város Önkormányzatának lakáskoncepciójáról

(11. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

9./ Döntés a szúnyoggyérítési feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérői eljárás kiírásáról

(273/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

10./ Döntés a közterületen nem tárolható gépjárművek elszállítási, tárolási, jogosult tulajdonosnak történő kiadási, megsemmisítési, vagy hasznosítási feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérői eljárás kiírásáról

(277/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

11./ Döntés a Fót, Bokor u. 8. sz. alatt található bérlakások gépész kiviteli terv végszámla kifizetése, valamint az I. emeleti sérült vízvezeték cseréje és víz almérők beépítése tárgyában

(14. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

 

12./ Döntés a „Fót közszolgálati televíziós műsorainak gyártása és sugárzása” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról, valamint a Viva Natura World Kft –vel a Vállalkozási szerződés utólagos jóváhagyással írásba foglalásáról

(később küldendő 24. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

13./ Döntés szociális térkép elkészítéséről

(6. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

14./ Kiemelt városi rendezvények 2015. évben

(18. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Bicskei Éva FKKK igazgató

 

15./ Képviselői Indítvány a településen élő ifjúság önkormányzati működésbe való bevonására

(25. sz. anyag)

Előterjesztő: Merkwart Krisztián képviselő

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

16./ Döntés az „Európa a polgárokért – Testvértelepülések találkozója” elnevezésű európai uniós pályázaton való részvételről

(19. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

17./ Döntés „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” című HUNG-2014 C pályázaton való részvételről

(22. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

18./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(9. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

19./ Egyebek

ZÁRT ülés:

20./ Döntés Csányi István Balázs Fót, Petőfi Sándor u. 6. szám alatti ingatlanának megvételéről

(7. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Csányi Istvánné

 

21./ Döntés Márkus István gépjárművében keletkezet kár megtérítése iránti kérelméről

(8. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

22./ Döntés 1124/2 hrsz.-ú Fót, Vörösmarty tér 5. sz. alatti ABC helyiség berendezési tárgyainak hasznosításáról

(27. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

23./ Döntés az önkormányzat megbízott jogi képviselői szerződésekről

(26. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: dr. Nagy Attila ügyvéd

Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda

 

Kelt: Fót, 2015. január 22.

Bartos Sándor

polgármester

 

Az előterjesztések elérhetőek erre a feliratra kattintva is.

Attachments:
Download this file (Meghívó KT 01.28.pdf)Meghívó KT 01.28.pdf[ ]933 Kb