Tisztelt Fóti Lakosok!

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló, 24/2008.(XII.10.) önkormányzati rendelet 38/B. §-a értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 7/2011.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2015. (...) önkormányzati rendelet tervezetét

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendeletalkotással kapcsolatos véleményüket a ruzsics.balazs@fot.hu, e-mail címen, vagy postai úton nyújthatják be.

A vélemények benyújtásának határideje: 2015. február 24.

Fót, 2015. február 17.

 

Dóráné dr. Kuzmann Katinka s.k.

aljegyző