Meghívó - Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Művelődési Ház Szalkai terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

 

Napirend előtt:

a) Napirend előtti felszólalások, kérdés, interpelláció

b) Polgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

 

NYÍLT ülés:

1./ Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 7/2011. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

(43. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató,

Hamala Katalin Fóti GESZ igazgató

 

2./ Rendeletalkotás a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet módosítására, és a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2008. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosítására

(49. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

3./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet V. sz. módosításáról

(61. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja:

Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

Önkormányzati intézmények

 

4./ Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi Üzleti Tervének elfogadása

(23/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

Lay Csaba FB elnöke

 

5./ Döntés a Fóti Római Katolikus Egyházközség támogatásáról

(46. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

6./ Fót Város Önkormányzata 2015. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadása

(48. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

7./ Döntés a Rákóczi Szövetség „Beiratkozási Ösztöndíj Program” támogatásáról

(51. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

8./ Döntés Fót, Lehel u. 13. szám alatti ingatlan megvételéről

(47. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

9./ Döntés a Fót Város Önkormányzat tulajdonát képező 2032/41 hrsz. alatti ingatlan területének megosztásáról

(13/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

10./ Döntés a Fót, Dózsa Gy. út 11. szám alatti telek növényzettől való megtisztításáról

(39. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

11./ Döntés a Koltai László által készített Andi József „Betyár” szobor felállításáról

(53. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

12./ Döntés a Fót, Malom utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítésének tárgyában

(45. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza ügyvezető

 

13./ Döntés „A fóti termelői piac kiszolgáló épületének kivitelezése (általányáras kivitelezési szerződés)” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozóan

(54. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dobsa Bt.

 

14./ Döntés nyári napközis tábor megszervezéséről

(40. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

15./ Döntés a „Fót közszolgálati televíziós műsorainak gyártása és sugárzása (2015)” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról

(56. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

16./ Döntés a földgázvásárlási felhasználási helyek egyetemleges szolgáltatóhoz történő visszaszerződtetéséről

(35. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

17./ Döntés a Garay János Általános Iskola kertépítésének támogatásáról

(42. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

18./ Fót város történelmi városközpontban nyilvános, díjmentesen használható wifi internet hálózatának létesítése

(58. sz. anyag)

Előterjesztő: Merkwart Krisztián képviselő

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

19./ Javaslat Fót Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

(50. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB

Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

 

20./ Döntés szociális térkép elkészítéséről

(6/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

21./ Tájékoztató a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE) önkormányzati tagságáról

(60. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

22./ Kiemelt városi rendezvények 2015. évben

(18/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Bicskei Éva FKKK igazgató

 

23./ Döntés Fót Város közigazgatási területén a lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése pályázatról

(64. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

24./ Döntés Devecz Lajos és Misnyovszki Tamás tulajdonát képező Fót, 4560/27 hrsz-ú ingatlan megvételéről.

(65. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

25./ Döntés Fót, járdaépítési koncepciójáról

(71. sz. anyag)

Előterjesztő: Németh József alpolgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

26./ Döntés a „Fót, Czuczor Gergely utca, Virág Benedek utca és köz kiépítése (átalányáras vállalkozási szerződés)” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról és a hozzá kapcsolódó döntésekről

(72. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

27./ Döntés a Fót, Dózsa Gy. út 12-14. szám alatti önkormányzati ingatlanban Okmányiroda kialakításáról

(68. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

28./ Döntés a Fót, Kund Pál utca, Tóth Árpád utca és Beniczky köz útépítés terveinek elkészítéséhez szükséges tervező kiválasztásáról

(70. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

29./ Döntés a Fót, Czuczor Gergely és Virág Benedek utca útépítésének és csapadékvíz elvezetésének kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról

(69. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

30./ Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal létszámának bővítéséről és a Fóti GESZ álláshelyének átminősítéséről

(73. sz. anyag)

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Tárgyalja: PFB

Javasolt meghívott: Klement János polgármester

GESZ vezetője

 

31./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása

(55. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

Önkormányzati intézmények vezetői

 

32./ Döntés a „Csak semmi pánik” elnevezésű bűnmegelőzési programban történő részvételről

(59. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

33./ Döntés az önkormányzat megbízott jogi képviselői szerződésekről

(26/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: dr. Nagy Attila ügyvéd

Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda

 

34./ Döntés Fót Város Önkormányzat tulajdonát képező 1896 hrsz-ú ingatlanra történő útszolgalmi jog bejegyzéséről.

(66. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

35./ A 2015/2016-os nevelési évben indítandó óvodai csoportok száma, valamint az intézményekben a beiratkozás időpontjának meghatározása

(41. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Óvodavezetők

 

36./ Beszámoló a Fót Város közterület-felügyelete és a mezei őrszolgálat 2014. év második félévi munkájáról

(38. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

37./ Döntés a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén

(37 sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

38./ Döntés a polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról

(36. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

39./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(korábban kiküldött 9. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

40./ Döntés új útszakaszok fizetőssé tétele elleni tiltakozás tárgyában

(57. sz. anyag)

Előterjesztő: Merkwart Krisztián képviselő

Tárgyalja: JEB

Javasolt meghívott:

 

41./ Fót Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás alapján helyiség biztosítása

(67. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

42./ Döntés a Vörösmarty Művelődési Ház Használati Szabályzata elfogadásáról

(74. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

43./ Mű-hely Zrt.-vel kötött településrendezési tervezési szerződés módosítása

(33. sz. anyag)

Előterjesztő: Bugár-Mészáros Károly főépítész

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

44./ Egyebek

 

ZÁRT ülés:

45./ Döntés Füle Ágnes és gyermekei tulajdonát képező 2151 Fót, Petőfi Sándor u. 10. szám alatti ingatlan megvételéről

(korábban kiküldött 5. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Füle Ágnes

Hámori Henriett

Hámori Nikolett

 

46./ Helyi kitüntetések adományozása

(52. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

47./ Döntés a Fót, Károlyi I. u. 3. szám alatti 1550 hrsz.-ú orvosi rendelő bérbeadás tárgyában

(10/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

48./ Döntés a Fót, Hársfa u. 44. szám alatti 290/4 hrsz.-ú, úgy nevezett Tó Vendéglő épületének hasznosítása tárgyában

(62. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: DARNÓ-STAR Kft.

 

49./ Döntés a Fót, Dózsa Gy. út 11. szám alatti 1513/3 hrsz.-ú üzlethelyiség bérbeadás illetve épület további hasznosítása vagy elbontása tárgyában

(63. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

Kelt: Fót, 2015. február 19.

 

Bartos Sándor

polgármester

 

Előterjesztések közvetlen elérése (ide kattintva)

Attachments:
Download this file (Meghívó KT 02.25.pdf)Meghívó KT 02.25.pdf[ ]186 Kb