Hirdetmény

Bírósági ülnökök jelölése

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

A Bjt. 215. § (1) bekezdése alapján Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Budapest Környéki Törvényszék és a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeit a megyei város közgyűlésével és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel megosztva,

a Budakörnyéki Járásbíróság ülnökeit a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeivel megosztva választja meg.

A Bjt. 213. § (1) bekezdése alapján jelöltet állíthat:

1) a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár,

2) a bíróság illetékességi területén működő egyesület – kivéve a pártok -,

3) a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzat.

 

A Bjt. 213. § (2) bekezdése alapján a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A Bjt. 213. § (4) bekezdése alapján a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A Bjt. 212. § (1) bekezdése és a 220. § (1) bekezdés d) pontja alapján ülnöknek jelölhető:

az a 30. életévét betöltött, de 70. életévét el nem érő magyar állampolgár, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és

nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megismerhető a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.fot.hu önkormányzati honlapon. A jelölő és az elfogadó nyilatkozat letölthető a www.fot.hu önkormányzati honlapról.

 

A jelölő és az elfogadó nyilatkozatot és a hozzájuk csatolt erkölcsi bizonyítványt legkésőbb 2015. április 1-ig kell megküldeni a

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda, Budapest, Városház u. 7., 1052 címre.

A Bjt. 214. § (3) bekezdése értelmében a büntetlen előélet igazolására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a jelöltet ülnökké megválasztani nem lehet.

 

Fót, 2015. március 6.

Dr. Finta Béla s.k.

jegyző