Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 25-én 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Művelődési Ház Szalkai terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.) 

Napirend előtt:

a) Napirend előtti felszólalások, kérdés, interpelláció

b) Polgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

 

NYÍLT ülés:

1./ Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

(79. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

2./ Döntés a „Fót közszolgálati televíziós műsorainak gyártása és sugárzása (2015)” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról

(56/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

3./ Döntés a „Fót, Czuczor G. utca, Virág B. utca és köz kiépítése (átalányáras vállalkozási szerződés)” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról és a hozzá kapcsolódó döntésekről

(72/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

4./ Döntés a „Fót, Vörösmarty út 70. sz. (900/2 hrsz.) alatti ravatalozó kivitelezése (átalányáras kivitelezési szerződés)” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról

(86. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

Czégány Sándor tervező

 

5./ Döntés a Fót, Vörösmarty utca 11. sz. alatti vízóra akna létesítése és tüzivíz hálózat kiépítése tárgyában

(104. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

6./ Döntés „A Történelmi Városközpont Sétány és parkoló kivitelezése” tárgyában a közbeszerzési eljárás megindításáról

(109. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

7./ Rendeletalkotás a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 33/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

(88. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

8./ Rendeletalkotás a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

(95. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

9./ Rendeletalkotás Változási tilalom elrendelésére, kisbarackos (0101 hrsz.) területére

(107. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Mű-hely Tervező és Tanácsadó Zrt.

 

10./ Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges területcseréhez

(32. sz. anyag)

Előterjesztő: Bugár-Mészáros Károly főépítész

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Mű-hely Tervező és Tanácsadó Zrt.

 

11./ Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Fót Város Önkormányzatánál és intézményeinél 2014. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről

(89. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

Juhászné Hamala Katalin Fóti GESZ igazgató

Szabó Krisztina belső ellenőrzési vezető

Szalkay István belső ellenőrzési vezető

 

12./ Döntés Fót Város Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosításáról

(87. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Hoyer Zoltán Invest Broker International Kft. igazgatója

 

13./ Döntés az „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása a 2015. május 1. – 2017. április 30. közötti időszakban” tárgyú pályázatról.

(112. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Kunszenti Kft.

KOMO-SKY Kft.

 

14./ Döntés a „Fót, Sikátorpuszta-Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása a 2015. május 1.- 2017. április 30. közötti időszakban” tárgyú pályázatról

(111. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Kunszenti Kft.

KOMO-SKY Kft.

 

15./ Döntés a Fót, Németh Kálmán Általános Iskola ( Fót Március 15.-e utca 40.) szám alatti épületek energetikai korszerűsítése, felújítása, átalakítása (tervezési szerződés) tárgyában

(105. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló

Bohus Zoltán igazgató

 

16./ Beszámoló a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről

(83. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Béres Ferenc tűzoltó százados

 

17./ Beszámoló a szociális és gyermekjóléti intézmények 2014. évi szakmai munkájáról, döntés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2014. évi ellátásáról készült átfogó értékelés jóváhagyásáról, valamint döntés az Egyesített Szociális Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

(102. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Virágné Apjok Anna-Mária ESZEI igazgató

 

18./ Önkormányzati fenntartású bölcsőde nyári nyitva tartásának meghatározása

(85. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Nyéki Lászlóné intézményvezető

 

19./ A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(93. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: FKKK igazgató

 

20./ A Vörösmarty Művelődési Ház Használati Szabályzata

(110. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: FKKK igazgató

 

21./ Döntés a Fót, Kertészeti üzletág fenntartásának és fejlesztésének indoklása tárgyában

(23/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza ügyvezető igazgató

 

22./ Döntés Németh Csaba Fót, 5553/12 hrsz.-ú ingatlanának megvételéről

(98. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Németh Csaba

 

23./ Döntés Hasitz Györgyné Fót, 5681 hrsz.-ú ingatlanának megvételre történő felajánlásáról

(94. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott: Hasitz Györgyné

 

24./ Döntés a Fót, 4560/47 hrsz.-ú ingatlanon álló Egészségügyi Központ felújításához Megvalósíthatósági Tanulmány készítése tárgyában

(97. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

25./ Döntés Fót Város Önkormányzatának lakáskoncepciójáról

(11/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

26./ Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal részére Információ biztonság irányítási rendszert támogató és tanácsadó szolgáltatás 2015-2016. években történő igénybe vételéről

(80. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

27./ Pályázati eljárás Fót Város honlapjára

(101. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

28./ Döntés a Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft-vel való vállalkozási szerződés megkötéséről

(99. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

29./ Döntés Fót Város Önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlásáról a Fót, Vörösmarty tér 17. sz. alatti, 1304/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan

(108. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

30./ Döntés a Fótújfalu MÁV épületen belüli utas váró kialakításáról

(96. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

31./ Döntés kulturális és sport pályázat kiírásáról

(103. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

32./ Döntés a Vörösmarty tér 5. sz. alatti emeleti üzlethelyiség hasznosításáról

(113. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

33./ Támogatás a testvérvárosi Bátyú nagyközségnek

(106. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

34./ Beszámoló Fót Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzéseiről

(81. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

35./ Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet Környezetvédelmi keret sorának felhasználásáról

(82. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB

Javasolt meghívott:

 

36./ Beszámoló a Fót Város közterület-felügyelete 2014. év második félévi munkájáról

(38/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

37./ Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról

(84. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

38./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(korábban kiküldött 9. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

39./ Egyebek

 

ZÁRT ülés:

40./ Döntés a mezőőri státusz elvonása ügyében

(92. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PFB, JEB

Javasolt meghívott:

 

Kelt: Fót, 2015. március 19.

 

Bartos Sándor

polgármester