Tűzvédelmi házirend

Az utóbbi időszakban bekövetkezett jogszabályváltozások szerint a háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- vagy üdülőegységet magában foglaló épületek esetében 2016. március 31. napjáig kellett írásba foglalni az épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokat. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) határozza meg az elérendő minimális biztonsági szintet. A tűzvédelmi használati szabályok lényege az adott épületre vonatkozó egyedi, az ott lakóktól és tartózkodóktól elvárt magatartásformák összeírása.

E tűzvédelmi „házirend” nem jelent többlet terhet azon házak esetében, amelyek már az OTSZ hatályba lépése (2015. március 5.) előtt is léteztek, mivel azokra addig is kötelező volt a tűzvédelmi szabályok írásba foglalása. A még át nem adott vagy csak a jövőben felépítendő lakóházak tekintetében kell kidolgozni a szabályokat, amelynek tartalmaznia kell a készítője nevét és elérhetőségét, valamint a készítő aláírását.

A tűzvédelmi házirendnek tartalmaznia kell:

- az épületekre, épületrészekre vonatkozóan a tűzjelzés tartalmi követelményeit,

- az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,

- a tárolásra vonatkozó előírásokat

- a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat

- a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,

- a tűzoltási felvonulási területekre vonatkozó szabályokat,

- a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,

- a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat.

 

Kárpáti Gábor s.k.

közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens