Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi Tagintézménye A PMPSZ Dunakeszi Tagintézmény három telephelyen szakszolgálati feladatokat lát el.

Ellátási körzetünk: Dunakeszi, Fót, Göd, Csomád 

A tagintézmény igazgatója: Tolnai Márta

A tagintézmény igazgató-helyettese: Bordás Adrien

 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi Tagintézménye

címe: 2120 Dunakeszi, Bercsényi u. 5.

telefonszáma: 27/ 544-075

e-mail: szakertoidk@gmail.com

A tagintézmény székhelyén ellátott szakfeladatok: szakértői bizottság, nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés, logopédia, tehetséggondozás koordináció, óvoda- iskolapszichológia koordináció, konduktív pedagógia.

 

PMPSZ Dunakeszi Tagintézmény Fóti Telephely

címe: 2151 Fót, Vásár tér 1.

telefonszám: 27/537-626

e-mail: fotiszakszolg.2151@gmail.com

A tagintézmény telephelyén (2) ellátott szakfeladatok: logopédia, gyógytestnevelés, kihelyezett szakértői bizottsági vizsgálatok, nevelési tanácsadás.

 

PMPSZ Dunakeszi Tagintézmény Gödi Telephely

címe: 2132 Göd, Ady Endre u. 6.

telefonszám: 27/532-420

e-mail: pmpede.szakszol@gmail.com

A tagintézmény telephelyén ellátott szakfeladatok: logopédia, korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás, nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés, konduktív pedagógia.

 

Nyitva tartási idő:

Ügyviteli nyitva tartás: Hétfő-Péntek:8-16 óráig

Rendelési idő: H-Cs: 8-18, Péntek: 8-16 óráig

 

Ügyviteli munkatársak:

Cseresznyésné Varju Erzsébet szakszolgálati titkár/ Dunakeszi

Párkányi Beáta szakszolgálati titkár/ Dunakeszi

Glavanovits Annamária szakszolgálati titkár/ Göd

Kissné Klement Lívia szakszolgálati titkár/ Göd

Horváth Mónika szakszolgálati titkár/ Fót

 

Munkatársak:

 

Nevelési Tanácsadás:

NÉV BEOSZTÁS

Bálintné Horváth Ibolya gyógypedagógus

Bordás Adrien logopédus

Bodai Ágnes gyógypedagógus

Bodnár Adrienn fejlesztő pedagógus

Burján Tünde gyógypedagógus

Déri Gabriella pszichológus

Gajdacsi Katalin gyógypedagógus

Geréné Sulyán Rita fejlesztő pedagógus

Györke Dóra pszichológus

Horváthné Hudomiet Krisztina gyógypedagógus

Karl Brigitta logopédus

Kalóczkai Éva pszichológus

Komáromi Éva pszichológus

Kollerné Bencze Éva gyógypedagógus

Kovácsné Pálfi Zsuzsanna fejlesztő pedagógus

Kovácsné Szentléleki Krisztina pszichológus

Lázárné Bérczes Mónika gyógypedagógus

Lukácsné Nagy Ágnes konduktor

Máténé Erdei Emőke fejlesztő pedagógus

Mezei Sára pszichológus

Mucsiné Zomborka Szilvia fejlesztő pedagógus

Nádasi Mónika gyógypedagógus

Schuszterné Lázár Éva logopédus

Schwenner Zsuzsanna pszichológus

Sidorow Éva logopédus

Szathmári Zsuzsanna pszichológus

Szelényi Marianna logopédus

Szlovák- Borbély Eszter pszichológus

Szottfriedné Joó Adrienn logopédus

Tar Mónika gyógypedagógus

Tolnai Márta pszichológus

Tóthné Szekeres Henriett logopédus

Török Ágnes pszichológus

Várnai Katalin gyógypedagógus

Vincze Tímea logopédus

 

Logopédia

NÉV BEOSZTÁS

Himpli Ágnes logopédus

Juhász Jánosné Dr. logopédus

Karl Brigitta logopédus

Kalocsayné Novák Izabella logopédus

Kövendiné Tímár Erzsébet logopédus

Mikesyné Bánvölgyi Ildikó logopédus

Mucsányiné Barna Teodóra logopédu

Piroska Ildikó logopédus

Schuszterné Lázár Éva logopédus

Sidorow Éva logopédus

Szelényi Marianna logopédus

Szottfriedné Joó Adrienn logopédus

Tóthné Szekeres Henriett logopédus

Vanda Ildikó logopédus

Vincze Tímea logopédus

 

Gyógytestnevelés

NÉV BEOSZTÁS

Bíró- Veres Nóra gyógytestnevelő

Érdi-Krausz Zsuzsanna gyógytestnevelő

Hajdú Lajosné gyógytestnevelő

Rigó Melinda Margit gyógytestnevelő

Somkereki Edit gyógytestnevelő

 

Korai fejlesztés

NÉV BEOSZTÁS

Bodai Ágnes gyógypedagógus

Bodnár Adrienn fejlesztő pedagógus

Geréné Sulyán Rita fejlesztő pedagógus

Hering Mónika gyógypedagógus

Kalóczkai Éva pszichológus

Kollerné Bencze Éva gyógypedagógus

Kövendiné Tímár Erzsébet logopédus

Lázárné Bérczes Mónika gyógypedagógus

Lukácsné Nagy Ágnes konduktor

Mucsiné Zomborka Szilvia fejlesztő pedagógus

Sidorow Éva logopédus

Szottfriedné Joó Adrienn logopédus

 

Szolgáltatásaink minden esetben térítésmentesek.

 

Szakszolgálatunkba azok a gyermekek és szüleik, illetve serdülők jelentkezhetnek, akik vagy ellátási körzetünk lakosai, vagy e települések nevelési-oktatási intézménybe járnak.

A bejelentkezés személyesen, telefonon, levélben vagy e-maiben is történhet.

 

A tanítási szünetek ideje alatt előre egyeztetett időpontokban fogadjuk a klienseket.

 

Bejelentkezés módja:

A gyermek vizsgálatát kérheti a megfelelő nyomtatvány kitöltésével

• a szülő beleegyezésével az oktatási-nevelési intézmény (óvoda/iskola), részletes pedagógiai jellemzés kíséretében,

• a szülő személyes bejelentkezés során,

• a nappali közoktatásban részesülő nagykorú tanuló személyes bejelentkezés során.

A gyermekgondozásba vételét/terápiáját kérheti

• a szülő személyes vagy telefonos bejelentkezés során,

• a nappali közoktatásban részesülő nagykorú tanuló személyes vagy telefonos bejelentkezés során.

 

Feladatunk a szülőknek, gyermekeknek, fiataloknak és pedagógusoknak fejlesztő, támogató szolgáltatás nyújtása.

 

Tevékenységeink:

Vizsgálatok

• Pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálat, mozgásvizsgálat: A vizsgálatok célja a gyermek képességeinek feltárása, fejlesztési javaslatok ajánlása. Intézményünknél beutaló nélkül kérhető.

• Komplex pedagógiai-pszichológiai szakértői vizsgálat: a jogszabályi előírásoknak és szakszolgálati protokollnak megfelelő vizsgáló eljárásokkal feltérképezésre kerülnek a gyermekek/tanulók képességei, az iskolai, óvodai problémák okai. A vizsgálatok a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézség (BTMN) megállapítását, sajátos nevelési igény vélelmét célozhatják. A vizsgálatot a szülő, az óvoda és az iskola is kezdeményezheti. A vizsgálat eredményéről, javaslatainkról a szülő a vizsgálat végeztével azonnal tájékoztatást kap A komplex szakértői vizsgálat eredményeiről hivatalos szakértői vélemény készül. A vizsgálat megkezdéséhez szükséges a „Szakértői vélemény iránti kérelem” című nyomtatvány kitöltött, aláírt és lepecsételt példánya, valamint egy részletes pedagógiai vélemény. A szakértői

vizsgálat a szülői felügyeletet gyakorló szülők jelenlétében kezdhető el.

• Iskolába lépéshez szükséges fejlettség felmérésére irányuló vizsgálat

 

Terápiák

• Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia, mozgásfejlesztés: A szakszolgálatunkban és a gyermekek intézményében biztosított fejlesztés azoknak a gyerekeknek nyújt segítséget, akik ép érzékszerveik és jó intellektusuk ellenére kortársaikhoz képest gyengébben teljesítenek.

• Pszichológia: A gyermekek pszichológiai ellátása nevelési tanácsadás keretében valósul meg.

• Logopédia: A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.

A logopédiai ellátás keretében végezzük el az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezését.

A logopédiai ellátásba vett gyermekekről logopédiai vizsgálati vélemény készül.

• Gyógytestnevelés: A gyógytestnevelés speciális testnevelési forma, amely az iskolaorvosi szakvélemény alapján, bizonyos súlyossági fokozatot még meg nem haladó kóros állapotú, valamint prevencióra szoruló gyermekek mozgásterápiával való kezelését szolgálja. Ez a foglalkozás a gyermekek intézményében kerül megszervezésre.

 

TÁJÉKOZTATÓ SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGNÁL KEZDEMÉNYEZETT VIZSGÁLATOKRÓL

 

Kedves Szülők, Kollégák, Gyermekorvosok, Védőnők!

 

Pest Megye minden járásában működik tankerületi szakértői tevékenységet ellátó szakszolgálati tagintézmény.

 Az Ön lakóhelye szerint illetékes járási szakszolgálati intézmény neve:

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi Tagintézménye

Az Intézmény, illetve a Szakértői Bizottság

címe: 2120 Dunakeszi, Bercsényi u. 5.

elérhetősége: 27/ 544-075

e-mail: szakertoidk@gmail.com

 A Szakértői Bizottság kihelyezett vizsgálatokat is végez az intézmény Fóti Telephelyén:

címe: 2151 Fót, Vásár tér 1.

elérhetősége: 27/537-626

e-mail: fotiszakszolg.2151@gmail.com

 és a Dunakeszi Farkas Ferenc Zeneiskola főépülete mögötti épületszárnyban.

címe: 2120 Dunakeszi, Bem u. 27.

 

 Az Ön lakóhelye szerint illetékes megyei szakértői bizottság neve:

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye 1. sz. Szakértői Bizottság

címe: 1077 Budapest, Dohány u. 54.

elérhetősége: 06 1/321-0059

(Vizsgálati időpont telefonon nem kérhető.)

 

A pedagógiai szakszolgálatok működését a 15/2013. (II.26) EMMI rendelet szabályozza.

 

• Szakértői vizsgálat indítható szülői, a szülő egyetértésével a nevelési-oktatási intézmény, hivatalból, hatósági megkeresésre, gyámhatóság kezdeményezésére.

• A szakértői vizsgálat elindításának első lépése, a szükséges dokumentumok hiánytalan kitöltése. A vizsgálati kérelem nyomtatványa: „Szakértői vélemény iránti kérelem” a 53/2016. (XII.29.) EMMI rendelet 7. melléklete, melynek kitöltésében a gyermek intézménye köteles a szülőnek segítséget nyújtani, abban részt venni, együttműködni. Az 5 év feletti gyermekek esetében mellékelni kell a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 4. mellékletét képező „Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” nyomtatványt is, melyben adatszolgáltatásra kötelezett a gyermek házi-(gyermek) orvosa a területi védőnő által szolgáltatott információk felhasználásával. Beszerezhető a gyermek háziorvosától, kitöltése kötelező 5 éves életkorban. (Ugyanannál a bizottságnál újbóli benyújtása felülvizsgálatkor nem szükséges.) Ezeket a dokumentumokat egészíti ki a gyermekről szóló pedagógiai vélemény, melyet a gyermek pedagógusa csatol, a nevelési/oktatási intézmény igazgatójának jóváhagyásával.

• A járás területéről minden vizsgálati kérelmet postai úton, vagy személyesen lehet eljuttatni a Dunakeszi Tagintézménybe. Fontos a szükséges dokumentumok hiánytalan kitöltése, mert a vizsgálatkérő dokumentáció akkor érkeztethető, amikor minden irat hiánytalanul rendelkezésre áll. Munkatársunk jelentkezését követően kerülhet sor egyeztetésre a vizsgálat helyéről, időpontjáról.

 

Milyen esetekben kezdeményezhető szakértői vizsgálat?

• Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, vagy kizárása céljából.

• A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából.

• Sajátos nevelési igény megállapítása céljából. Ebben az esetben a vizsgálat két szinten történik. Amennyiben a járási szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető, a teljes vizsgálati dokumentációt továbbítja a megyei szakértői bizottság részére. Sajátos nevelési igényt csak megyei (országos) szintű bizottság állapíthat meg. Ezt követően a járási bizottság felülvizsgálati illetékessége megszűnik, a továbbiakban sajátos nevelési igényű gyermekek felülvizsgálatát csak megyei, vagy országos szakértői bizottság végezheti.

• Az első, úgynevezett alapvizsgálatot mindig a gyermek lakóhelye (tartózkodási helye), vagy nevelési-oktatási intézménye szerint illetékes járási szakszolgálati intézményben kell kezdeményezni.

• Felülvizsgálatokat beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség esetén, a nevelési-oktatási intézmények adatszolgáltatása alapján (minden év június 30-ig, a következő tanévre vonatkozóan) hivatalból, illetve szülői kezdeményezésre, de a gyermek intézményének közreműködésével végzünk. A felülvizsgálatok az alapvizsgálatot követően egy év múlva, majd 3 évente esedékesek, és a gyermek 16 éves koráig tartanak.

• Értékelés-minősítés alóli mentesítés egyes tantárgyakból:

o Elsőtől-hatodik osztályban január 31-ig,

o vagy annak a tanévnek március 31. napjáig, amelyben a tanuló a tantárgy tanulását megkezdte (pl. idegen nyelv),

o egyéb esetekben az iskola igazgatójának, szaktanárának együttes javaslatára kezdeményezhető.

• A szülő önkéntes kérése alapján, a vizsgálat során figyelembe vesszük a gyermek, tanuló anyanyelvi, illetve halmozottan hátrányos helyzetű sajátosságait. Erre vonatkozó szülői nyilatkozatot a „Szakértői vélemény iránti kérelem” nyomtatvány hátoldalán kell kitölteni, aláírni, illetve a nemkívánatos választ áthúzással törölni.

• A vizsgálathoz szükségesek lehetnek a gyermek korábbi orvosi vizsgálati eredményei, zárójelentései. Kérjük, amennyiben lehetséges másolatban csatolják, illetve betekintés céljából a szülő a vizsgálatra hozza magával.

• A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő jelenléte szükséges. Amennyiben csak az egyik szülő van jelen, nyilatkoznia kell, hogy a távollévő szülő képviseletére jogosult. Szülő(k) jelenléte nélkül a vizsgálat nem végezhető el, kivétel ez alól, ha a szülő ismeretlen helyen tartózkodik, vagy megjelenése igazoltan tartósan akadályba ütközik. Felülvizsgálat esetén is kötelező a szülő megjelenése! Szakértői vizsgálaton való megjelenésről igazolás kérhető a vizsgálatvezetőtől.

• Kérjük, hogy a vizsgálatra pontosan érkezzenek! A vizsgálat előreláthatóan 3-5 órát vesz igénybe, ezért gyermekük számára ételről, italról feltétlenül gondoskodjanak! A délutáni időpontra behívott tanulók, aznap az iskola látogatása alól mentesüljenek.

• Nagyon fontos, hogy amennyiben vizsgálaton való megjelenésük váratlan akadályba ütközik, azt ügyintézőnk/munkatársunk számára a megadott elérhetőségeken minél hamarabb jelezzék!

• A vizsgálatra érkezést követően, a váróban foglaljanak helyet. A vizsgálatra szólítani fogják munkatársaink. Kérjük, kopogással, illetve a váróban történő telefonálással (vizsgálóeszközök működését zavarhatja), az éppen folyamatban lévő vizsgálatot ne zavarják!

• A szülőket a vizsgálat vezetője fogja a vizsgálat menetéről, majd azt követően annak eredményeiről és fejlesztési javaslatainkról tájékoztatni, tanáccsal ellátni. A vizsgálat végén a szülő „Előzetes szakértői vélemény”-t vagy „Előzetes felülvizsgálati szakértői vélemény”-t kap kézhez.

• A részletesen elkészített szakértői vélemény szülői példányát a vizsgálat napját követő 21 nap elteltével a szülőnek (meghatalmazottjának) személyesen kell átvennie Dunakeszin, a Bercsényi u. 5.-ben, vagy a Fóti Telephelyen végzett vizsgálatok esetében Fóton, a Vásár tér 1.-ben (Fóti Fáy András Általános Iskola épületében működő szakszolgálatban).

• Fontos tudnivaló: a szakértői vélemény szülői átvételét követő 15 nap elteltével van mód arra, hogy a szakértői véleményt a gyermek intézményéhez is eljuttassuk. A gyermek különleges gondozásához való jogosultságának érvényesítéséhez tehát elengedhetetlen a szakértői vélemény szülői átvétele.

• Munkatársunk tájékoztatást fog nyújtani arról is mi a teendőjük, ha vizsgálati véleményünkkel, vagy a későbbiekben átvett szakértői véleményünk tartalmával nem értenek egyet. (Fellebbezéshez való jog!)

 

A megyei szakértői bizottságnál közvetlenül kezdeményezhető:

• A 3 évesnél fiatalabb gyermekek vizsgálata. Ezekben az esetekben a szülő által írt írásos kérelmet kell benyújtani a gyermek adataival, lakóhely megjelölésével és a vizsgálatkérés okának rövid leírásával, csatolva a gyermek eddigi vizsgálati eredményeit, zárójelentéseit.

A megyei szakértői bizottság tesz javaslatot azon gyermekek korai fejlesztésére, fejlesztő nevelésére vonatkozóan, akik életkorukra, vagy állapotukra való tekintettel még nem tudnak óvodai nevelésben részt venni. A megyei szakértői vizsgálatok eljárásmenete megegyezik a járási szakértői bizottság esetében leírtakkal.

A megyei szakértői bizottság adhat szakértői

véleményt, javaslatot az alábbi esetekben:

• A bölcsődei ellátásban 6 éves korig való részvételhez sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozóan.

• Értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral diagnosztizált és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek ápolása, vagy gondozása céljából igénybe vehető fizetés nélküli szabadságra való jogosultság megállapításához.

• Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítésre, sajátos nevelési igényű tanulóra vonatkozóan.

• A tankötelezettség meghosszabbítására vonatkozó javaslatot sajátos nevelési igényű tanulóra vonatkozóan.

• Igazolást magasabb összegű családi pótlék megállapításához súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékosság esetén.

 

Amennyiben további kérdésük van, forduljanak elérhetőségeinken munkatársainkhoz!