Környezetvédelmi Lakossági Fórumon elhangzottakra kérdésekre, a Fót 06/1-3 hrsz. ingatlanokon tervezett hulladék lerakóval kapcsolatos tájékoztatás

Az UTILIS Szolgáltató Kft. (2025 Visegrád, Fő u. 32.) a Fót 06/1-3 hrsz-ú ingatlanokon található Fót-I. védnevű egykori homokbánya területén megvalósítani kívánt B1b alkategóriájú nem veszélyes hulladék-lerakóra vonatkozóan többször módosított, illetve kijavított KTVF: 4751-2/2013. számú, 2033. április 30. napjáig érvényes egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Az engedély előírása szerint az engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni és a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt 2018. április 30. napjáig kellett a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (a továbbiakban: PMKH KTF) benyújtania. Az UTILIS Szolgáltató Kft. a Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt a PMKH KTF-nek határidőben benyújtotta, így az egységes környezethasználati engedély ötévenkénti környezetvédelmi felülvizsgálata ügyében 2018. április 28. napján eljárás indult. A PMKH KTF a 2018. június 29. napján kelt, PE-06/KTF/7178-32/2018. határozatában foglaltak szerint a benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján módosította és egységes szerkezetbe foglalta az engedélyt, amellyel szemben Fót Város Önkormányzata a 248/2018. (VII.4.) KT-határozat alapján fellebbezést nyújtott be.

Az Önkormányzat fellebbezése folytán a másodfokon eljáró hatóság, a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: KTFO) a 2018. október 28. napján kelt, PE/KTFO/3097-14/2018. sz. határozatával a PMKH KTF határozatát – két változtatás mellett – jóváhagyta. A KTFO határozatával szemben Fót Város Önkormányzata a 372/2018. (XI.21.) KT-határozat alapján keresetet nyújtott be a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. Az Önkormányzat keresete alapján indított per jelenleg folyamatban van.

Bartos Sándor s.k.

polgármester