Tájékoztatás szennyvízcsatorna építéséről

Tisztelt Felhasználó!

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a M-E 2020 Konzorcium valósítja meg a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú, „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” című projekt, Fót város szennyvízelvezetésének fejlesztésére vonatkozó projektelemet.

 

A projektelem kivitelezése során Fót település még szennyvízcsatornahálózattal ellátatlan városrészei is kapcsolódhatnak a szennyvízelvezető rendszerhez.

A kivitelező M-E 2020 Konzorcium tájékoztatása szerint a teljes fóti projektelem kivitelezése még nem fejeződött be.

Műszaki átadás csak a kivitelezés befejezésével történhet meg. A lakosság részéről az elkészült hálózatra történő rákötés - az üzemeltető bevonásával - a műszaki átadást követően kerülhet sor.

A DMRV Zrt. mindent elkövet annak érdekében, hogy a hálózatra történő rákötésre mielőbb lehetőség legyen. A projektelem kivitelezésével kapcsolatban és a bekötési lehetőségekről további tájékoztatás a DMRV Zrt., illetve Fót Város honlapján olvasható majd.

A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét!

DMRV Zrt.