A Dunakeszi Tankerületi Központ köznevelési feladatokat ellátó hatósági jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vili. 31.)  EMMI rendelet 24.§ (l.b) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján kijelöli és közzéteszi az Aszódi, Dunakeszi és Gödöllői járás területén működő állami feladatot ellátó kőtelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait a

2020/2021. tanévre vonatkozóan.

 

Dunakeszi, 2020. február 28.

 

Szabóné Forgács Gabriella

tankerületi igazgató