A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020. május 15. és június 30. között teljes körű mezőgazdasági összeírást hajt végre „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel. A felvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére, amelyhez az adatszolgáltatók nagyban hozzájárulnak részvételükkel és a pontos adatszolgáltatással.

Összeírókat keresünk a júniusi Agrárcenzus, 2020 adatfelvételünkhöz.

A magyar mezőgazdaság számokban

 

Miért van szükség az összeírásra?

Az adatgyűjtés az EU tagállamaiban jogszabály alapján kötelező. További információk az Eurostat honlapján: https://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/census-2020

 

Az összeírás célja, hogy jó minőségű statisztikai adatokkal valósághű, tárgyilagos képet adjon a magyar mezőgazdaságról, az ágazatban bekövetkezett változásokról, a gazdálkodók, a versenyszféra, az állami, civil szervezetek és az unió intézményei számára.

A pontos adatszolgáltatás nagyon fontos annak érdekében, hogy a mezőgazdasági tevékenységet végzők és érdekképviseleteik, továbbá a kormányzati döntéshozók – a gazdálkodók érdekeit szem előtt tartva, jó minőségű adatok alapján – megfelelően tudják döntéseiket meghozni, illetve a különböző hazai és EU-szintű támogatáspolitikákat megtervezni, ezek hatását felmérni.

 

Milyen adatokat írunk össze?

Az EU-jogszabály alapján a következő adatkörök összeírása alapvető mutatók esetében teljes körű, egyes, úgynevezett modulmutatók esetében pedig egy kisebb mintán történik.

 

Alapvető adatkörök:

a gazdaság azonosító adatai: név (cégnév), gazdaság típusa, a gazdaság helye, irányítójának jellemzői, egyéb gazdálkodással kapcsolatban lévő adatbázisban nyilvántartott azonosító adatok;

a földhasználat művelési ágak szerinti jellemzői, a használat jogcímei;

a gazdaság növénytermesztésének jellemzői;

a gazdaság állatállománya kor és ivar szerint;

 

Modul adatkörök:

a gazdaságban munkát végzők jellemzői;

a gazdaság egyéb, nem mezőgazdasági jellegű tevékenységei;

az állattartás épületei, trágyakezelés;

az alkalmazott mezőgazdasági termelési módszerek.

 

Az adatszolgáltatói terhek csökkentése érdekében a KSH a biogazdálkodásra és a vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó információkat adminisztratív adatbázisból veszi át, így azok már nem jelennek meg a kérdőíven.

Kiket érint az összeírás?

Az összeírás érint minden olyan egyéni gazdaságot, amelyek a korábbi adatfelvételek és/vagy adminisztratív adatok alapján értékesítési céllal végeznek vagy végeztek termelést. Emellett érint valamennyi mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetet, amelyek adminisztratív adatok alapján a KSH mezőgazdasági regiszterébe kerültek.

 

Kötelező-e a válaszadás?

Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező az adatfelvételre kijelöltek számára.

 

Miért szerepelnek azonosító adatok előnyomva a kérdőíven, miért szükséges ezek megadása?

A Központi Statisztikai Hivatal célja, hogy csökkentse az adatszolgáltatók terheit és folyamatosan javítsa az adatok minőségét. Mindezek érdekében fokozottan kíván támaszkodni az állami nyilvántartások adataira, amelyek segítségével a kérdőív és a válaszadás hossza a jövőben jelentősen csökkenthető.

 

Az adminisztratív adatok átvételét a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (Stt.) teszi lehetővé a KSH számára, ez alapján vesz át adatot többek között a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól, a Magyar Államkincstártól és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától is.

 

A KSH a kezelésében lévő adatállományokat (a Stt. 41. §-a alapján) kizárólag statisztikai célból, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kapcsolja össze, garantálja az adatok biztonságát.

 

Az összeírt egyedi adatok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

 

Milyen információkat szükséges előkészíteni a kérdőív gyors kitöltésének érdekében?

a gazdálkodásra (pl. földterület nagyságára, trágyázásra stb.) vonatkozó nyilvántartásokat;

a gazdasághoz kapcsolódó ügyfélazonosító(ka)t, amely(ek)re a Magyar Államkincstártól agrár- és vidékfejlesztési támogatást igényelt(ek);

az őstermelői igazolvány(ok)at;

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai azonosító(k)at.

Hogyan és mikor történik az adatfelvétel?

Az összeírás teljes mértékben elektronikus: online felületen, illetve összeírói tableteken történik.

 

A gazdasági szervezeteknek, a KSH részére nyújtott többi adatszolgáltatásukhoz hasonlóan a KSH-Elektra rendszerében kell a kérdőívet kitölteni 2020. május 15. és június 30. között.

 

A kiemelt egyéni gazdaságok a részükre megküldött tájékoztatólevél alapján kizárólag webes felületen történő önálló kitöltéssel szolgáltatnak adatot.

 

A nem kiemelt egyéni gazdálkodóknak 2020. május 15. és 31. között van lehetőségük az adatok felvitelére. Akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, azokat az összeírók keresik fel 2020. június 1. és 30. között. Az összeírók kikérdezéses módszerrel, tableten végzik majd a kérdőív kitöltését.

 

Mi az a gazdaságküszöb?

A gazdaságküszöb egy meghatározott határérték bizonyos mutatókra, amelyet elérve az egyéni gazdálkodóknak kérdőívet kell kitölteni. A kérdőív elején egyszerű kérdésekkel (pl. termőterület és állatállomány nagysága, végez-e mezőgazdasági szolgáltatást) vizsgáljuk, hogy a gazdaság mérete meghaladja-e a küszöböt. Ha igen, akkor sor kerül a teljes kérdőív kikérdezésére, amennyiben nem, úgy az véget ér.

 

Mi az összeírás jogi háttere?

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1091 RENDELETE az integrált mezőgazdasági statisztikákról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1874 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az integrált mezőgazdasági statisztikákról

2016. ÉVI CLV. TÖRVÉNY a hivatalos statisztikáról

184/2017. (VII. 5.) KORM. RENDELET – a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról

 

Mikor jelennek meg az összeírás adatai?

Az elektronikus adatgyűjtés lehetőséget nyújt arra, hogy az „Agrárcenzus, 2020” előzetes adatait már 2020 őszén megjelentessük.

 

A végleges és részletes, bizonyos mutatók esetén településszintű adatok előreláthatólag 2021 végén lesznek elérhetőek a KSH honlapján.

 

Adatszolgáltatóink a kérdőíven jelezhetik, ha az adatok megjelenéséről szeretnének azonnal értesítést kapni.

 

Az összeírással kapcsolatban kitől kérdezhetek?

Az összeírás alatt felmerülő szakmai és informatikai kérdések megválaszolására a hivatal ingyenesen hívható call centert működtet az összeírás ideje alatt.

 

Hogyan győződhetek meg arról, hogy valóban összeíró keresett fel?

Az összeírók kötelesek a kikérdezés megkezdése előtt azonosítani magukat az összeírói igazolvány és személyazonosító igazolványuk egyidejű felmutatásával.

Lehetőség van azonban arra is, hogy a KSH telefonos megkeresést követően megerősítse az összeíró személyazonosságát.

 

Hol kaphatok további információt a mezőgazdasági összeírásokról?

Az összeírás részleteiről a http://www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok oldalon lehet bővebb tájékoztatást nyerni.

 

Az összeírás alatt szakmai és informatikai problémák kezelésére call centert működtetünk. Kérdését pedig akár már most is elküldheti az agrarcenzus2020@ksh.hu email címre.

 

Hogyan biztosított adataim megfelelő védelme?

Az összegyűjtött adatokat bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel.

 

Az adminisztratív adatok átvételére a KSH Általános Adatkezelési Tájékoztatójának 2.1.2. alpontja az irányadó.

 

Az adatgyűjtés nem terjed ki a személyes adatokra. Egyéni vállalkozó és őstermelő esetén a név, lakcím azonban megőrzi természetes jellegét, ahogyan a kapcsolattartásra megadott adatok (telefonszám, e-mail-cím) is, ha azok kifejezetten természetes személyhez kötődnek.

 

Az összeíráshoz kapcsolódik nyereményjáték is. Ezen információkra a KSH Általános Adatkezelési Tájékoztatójának 2.4. és 2.15. pontjai az irányadók. A nyereményjátékkal kapcsolatos egyéb részletszabályokat a sorsolási szabályzat tartalmazza.

Attachments:
Download this file (KSH Agrárcenzus 2020.pdf)KSH Agrárcenzus 2020.pdf[ ]97 Kb