Közlemény

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. Korm. rendelet) 9. § (6) bekezdése, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 46/2020. Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése, továbbá a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 143/2020. Korm. rendelet) rendelkezései alapján a Pest Megyei Kormányhivatal - hivatkozással az eljárás során kiadott, 2020. február 25. napján, valamint 2020. március 23. napján kelt közleményekre - a következő közleményt teszi közhírré:

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) nevében a Trenecon Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) által benyújtott kérelemre az M2 gyorsforgalmi út Budapest - Vác közötti szakasz létesítésére a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (névváltozás folytán 2020. március 1. napjától Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, a továbbiakban: Kormányhivatal) 2018. november 20. napján kelt, PE/KTFO/4486-62/2018. számú határozatával a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan kiadott környezetvédelmi engedély módosítása ügyében a Kormányhivatal előtt PE/KTFO/282/2020. számon indult közigazgatási hatósági eljárás vonatkozásában a Kormányhivatal az alábbi tájékoztatást adja:

A 143/2020. Korm. rendelet szerint:

4. § (1) A közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül, az e §-ban foglaltak szerint kell megtartani.

Mindezek alapján az eljárás során a Kormányhivatal a 2020. március 23. napján kelt közleményében szereplő időpontról (2020. június 4.) a közmeghallgatás időpontját 2020. május 27. napjára módosítja.

Az eljárás során tervezett közmeghallgatás tartására az érintettek személyes megjelenése nélkül kerül sor, amennyiben a közmeghallgatás időpontjában a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-a alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet fennáll.

A Kormányhivatal honlapján közzétett minden olyan információt, amely az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényeges.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helye:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kornyezetvedelmi-hirdetmenyek

 

Észrevételek, kérdések:

Észrevételeket, kérdéseket a 314/2005. Korm. rendelet 9. § (8) bekezdése alapján a közmeghallgatás időpontjáig az eljáró hatósághoz írásban, vagy az érintett települési önkormányzatok jegyzőjéhez lehet benyújtani.

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.

Telefon: (06-1) 224-9100 Fax: (06-1) 224-9163

E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

A Kormányhivatal részére észrevételeket az alábbi elérési helyeken lehet előterjeszteni:

Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

Levélcím: 1539 Budapest, Pf.: 675. e-mail: jho@pest.gov.hu

A nyomvonal által érintett települések: Budapest XV. kerület, Dunakeszi, Főt, Göd, Sződ, Sződliget, Csörög, Vác, Kösd.

A módosítás (új csomópont kialakítása és időszakos 2x3 sávra bővítés) által érintett települések:

Budapest XV. kerület, Dunakeszi, Főt, Göd

 

Az észrevételek értékelése:

A 314/2005. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

10. § (1) A környezetvédelmi hatóság az érintett nyilvánosságtól, a megkeresett szervektől, valamint a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás során kapott, a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja.

10. § (5a) A környezetvédelmi hatóság határozatának indokolása - törvényben meghatározottakon túl - tartalmazza

a) az érintett nyilvánosság eljárásban való részvételének ismertetését,

b) az érintett nyilvánosság észrevételeinek összefoglalását és értékelését,

(...)

Mindezek alapján a Kormányhivatal a közmeghallgatás időpontjáig előterjesztett, a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket, kérdéseket - szükség esetén a kérelmező, valamint az eljárás során megkeresett hatóságok bevonásával - megvizsgálja, ezek összefoglalását és értékelését az eljárást lezáró határozat indokolásában ismerteti.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet az alábbiakra:

Amennyiben a veszélyhelyzet a közmeghallgatás időpontjában, 2020. május 27. napján már nem áll fenn, a közmeghallgatás tartására az alábbi helyszínen és időpontban kerül sor:

A közmeghallgatás helye: Gödi Polgármesteri Hivatal Nagyterem (2131 Göd, Pesti út 81.)

A közmeghallgatás időpontja: 2020. május 27. napján 17.00 óra

Az észrevételeket ebben az esetben is a közmeghallgatás időpontjáig az eljáró hatósághoz, vagy az érintett települési önkormányzatok jegyzőjéhez lehet benyújtani.

 

Budapest, 2020. április