Tisztelt Fóti Polgárok!

Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket a kiemelt ápolási díjjal kapcsolatos, 2014. január 1-jétől igényelhető, 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet alapján bekövetkező változásokra, feltételekre az alábbi tájékoztatóban:

A kiemelt ápolási díj jogosultságát 2014. január 1-jétől a járási hivatal kérelem alapján állapíthatja meg. A kérelem beadásához csatolni kell vagy annak a szakorvosnak az igazolását, aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről szóló igazolás kiállítására is jogosult, vagy a rehabilitációs hatóság által kiállított komplex minősítést.

Kiemelt ápolási díjra jogosult a közeli hozzátartozó, ha olyan személy ápolását, gondozását végzi aki:

- a 18. életévét betöltötte, és a rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes;

- a 18. életévét nem töltötte be (vagy köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul – ilyen esetben a családi pótlék annak a tanévnek a végéig jár, amelyben a 20., sajátos nevelési igényű, de fogyatékossági támogatásra nem jogosult tanuló esetén a 23. életévét betölti), állapota miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, és ezzel együtt a magasabb összegű családi pótlékra jogosító állapot igazolását végző szakorvos igazolja, hogy betegsége vagy fogyatékos állapota miatt tartós ápolást-gondozást igényel.

Bővebb információval kapcsolatban kérem, forduljanak a Dunakeszi Járási Hivatal Hatósági osztály munkatársaihoz (2120 Dunakeszi, Fő út 143.), illetve a 06-27/540-690, 06-27/540-695 telefonszámokon kaphatnak tájékoztatást.

 

dr. Bíró Attila

hivatalvezető