KDVKTF Hirdetmény

Az ügy tárgya:környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az UTILIS Szolgáltató Kft. (2025 Visegrád, Fö u. 67./a; a továbbiakban: Környezethasználó) Fót, 06/1, 06/2 és 06/3 hrsz.-ú ingatlanokon található Fót-I. védnevü egykori homokbánya területére tervezett Blb típusú nem veszélyes hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyének módosítási eljárása a környezeti hatásvizsgálati és az egj'séges környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Az ügy iktató száma:

Az eljárás indulásának napja: 2014. május 16.

Az ügyintézési határidő: 3 hónap

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Nagy Anett

Tel: (1)478-4400

A tervezett létesítmény rövid ismertetése:

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) a ICTF: 1149-5/2014. számon módosított KTVF: 4751-2/2013. számú határozattal egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) adott a Környezethasználó részére a Fót, 06/1, 06/2 és 06/3 hrsz.-ú ingatlanokon található Fót-I. védnevü egykori homokbánya területén végezni kívánt tevékenységére vonatkozóan.

A Környezethasználó 2014. május 15. napján a Felügyelőségre érkezett rekultivációs terv benyújtásával teljesítette az Engedély „III. A tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételei" című rész „6. Hulladékokkal kapcsolatos előírások" című fejezet 6.15. pontját, mely teljesítés az Engedély módosítását vonja maga után.

A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:

Fót város közigazgatási területe.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Felügyelőség határozatában az Engedélyt módosítja.

Levelezési cim: 1447 Budapest. ff.: 541 E-mail: kozepdunavolgyi@zolciliatQsag.hu

Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20 Honlap: http://kdvkir.20 ldliatosag.hu

ICTF: 1149/2014.

Zöld Ponl Iroda: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12. Ügyfélfogadás: hétfőtől csülörlökig: 9""- 16""-ig, péntek: 9°"- 12""-ig Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9im- 12"", 13"" - l6""-ig, péntek: 9""- l2""-ig