Fót települést a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától (PRRS) mentesnek minősítem.

A település a mentes minősítést mindaddig megtartja, amíg a sertésállományokban az előírt időben kedvező eredménnyel elvégzik a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014 (I. 16.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7.§ (2), (4), (5) és (6) bekezdéseiben foglalt vizsgálatokat

Jelen határozat ellen annak közlésétől számított tizenöt napon belül, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban NÉBIH) elnökének (1024 Budapest, Keleti K. u. 24.) címzett, de hivatalomnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja 10.000 forint, azaz tízezer forint, melyet a NÉBIH Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00289782-00000000 számú számlájára átutalással vagy készpénz átutalási megbízáson kell teljesíteni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj" megnevezést, az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezéshez csatolni kell.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai igazgatósága áltaí kiadott M2014-10026761 számú eredményközlö szerint a település sertésállományai mentesek a PRRS betegségtől, ezért a Rendelet 4.§ (3) bekezdése valamint az országos föállatorvos ÉÁT/22/2014. számú utasításával elrendelt PRRS Nemzeti Mentesítési Terv 4.2.2. pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

1135 Budapest, Lehel u. 43-47. Telefon: (06 1) 329-7017 Fax: (06 1) 350-6117 E-mail: pest-elelmiszer@neblh.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Az eljárás során hatáskörömet a Rendelet 6.§ (2) bekezdése biztosította, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint állapítottam meg.

Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 .§ (1) bekezdésének, valamint a 72.§ (1) bekezdésének megfelelően adom ki.

A fellebbezés lehetőségéről a Ket 98. § (1) és 99. § (1) bekezdései, valamint a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. .

A jogorvoslati eljárás díjáról és megfizetésének módjáról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő Igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) i/U rendelet 4.§ (1) és (3) bekezdései valamint 2.§ (2) és (3) bekezdései alapján rendelkeztem.

 

Attachments:
Download this file (VAGYON2613_000.pdf)Fót PRRS szindróma határozat[ ]63 Kb