Az egyéni vállalkozókon a sor

A tavaly megszerzett adóköteles jövedelmükről idén is az egyéni vállalkozóknak és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek kell először számot adniuk. Nekik február 25-ig kell benyújtaniuk a tavalyi elszámolásukat a NAV-hoz.

A személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó (szja szerint adózó) egyéni vállalkozóknak és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyeknek a 1453-as nyomtatvány benyújtásával, 2015. február 25‑ig kell eleget tenniük bevallási kötelezettségüknek.

Fontos, hogy az elmúlt év elejétől az szja szerint adózó, családi kedvezményre jogosult egyéni vállalkozók is érvényesíthetnek családi járulékkedvezményt a kivétet, illetőleg az átalányjövedelmet terhelő járulékok erejéig.

Mivel az egyéni vállalkozásból 2014-ben származó jövedelem után év közben adóelőleget kellett fizetniük, 2015. február 25-én már csak a különbözet, illetve a vállalkozói osztalékalap utáni adó rendezése terheli az érintetteket.

Azokra, akik 2014-ben megszüntették vagy az év egy részében (de még december 31-én is) bejelentetten szüneteltették az szja szerint adózó vállalkozói tevékenységüket, nem a február 25-i határidő vonatkozik. Nekik ugyanis május 20-ig kell a bevallásukat benyújtaniuk, viszont mindenképp ki kell tölteniük a bevallás egyéni vállalkozói részét is. Azoknak pedig, akik az elmúlt év egészében bejelentetten szüneteltették tevékenységüket és nem volt adóköteles jövedelmük, nem kell bevallást benyújtaniuk.

A február 25-i bevallási és befizetési határidő az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozókra és a kata szerint adózókra is vonatkozik. Az éves elszámolást az eva-alanyoknak a 1443-as, a kata hatálya alá tartozóknak pedig a 14KATA megnevezésű nyomtatványon kell benyújtaniuk.

A szükséges nyomtatványok a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) tölthetők le, ahol részletes információk is elérhetők. További segítség a NAV ügyfélszolgálatain és a 06-40/42-42-42-es telefonszámon kérhető.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága