Fót települést a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától (PRRS) mentesnek minősítem.

A település a mentes minősítést mindaddig megtartja, amíg a sertésállományokban az előírt időben kedvező eredménnyel elvégzik a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014 (I. 16.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7.§ (2), (4), (5) és (6) bekezdéseiben foglalt vizsgálatokat

Jelen határozat ellen annak közlésétől számított tizenöt napon belül, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban NÉBIH) elnökének (1024 Budapest, Keleti K. u. 24.) címzett, de hivatalomnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja 10.000 forint, azaz tízezer forint, melyet a NÉBIH Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00289782-00000000 számú számlájára átutalással vagy készpénz átutalási megbízáson kell teljesíteni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj" megnevezést, az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezéshez csatolni kell.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai igazgatósága áltaí kiadott M2014-10026761 számú eredményközlö szerint a település sertésállományai mentesek a PRRS betegségtől, ezért a Rendelet 4.§ (3) bekezdése valamint az országos föállatorvos ÉÁT/22/2014. számú utasításával elrendelt PRRS Nemzeti Mentesítési Terv 4.2.2. pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

1135 Budapest, Lehel u. 43-47. Telefon: (06 1) 329-7017 Fax: (06 1) 350-6117 E-mail: pest-elelmiszer@neblh.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Az eljárás során hatáskörömet a Rendelet 6.§ (2) bekezdése biztosította, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint állapítottam meg.

Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 .§ (1) bekezdésének, valamint a 72.§ (1) bekezdésének megfelelően adom ki.

A fellebbezés lehetőségéről a Ket 98. § (1) és 99. § (1) bekezdései, valamint a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. .

A jogorvoslati eljárás díjáról és megfizetésének módjáról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő Igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) i/U rendelet 4.§ (1) és (3) bekezdései valamint 2.§ (2) és (3) bekezdései alapján rendelkeztem.

 

Attachments:
Download this file (VAGYON2613_000.pdf)Fót PRRS szindróma határozat[ ]63 Kb

Munkanap áthelyezés miatt változik a félfogadás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-budapesti, Kelet-budapesti, Dél-budapesti és Pest Megyei Adóigazgatóságainak ügyfélszolgálatai

2014. december 12-én (pénteken) szerdai,

2014. december 13-án (szombaton) pénteki

munkarendnek megfelelően állnak az adózók rendelkezésére,

2014. december 24-én (szerdán) zárva tartanak.

A NAV Általános Tájékoztató Rendszere (TCC – Telefon: 06-40/42-42-42), valamint Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszere (ÜCC – Telefon: 06-40/20-21-22) 2014. december 12-én 8.30-tól 16.00-ig, 2014. december 13-án 8.30-tól 13.30-ig fogadják az ügyfelek hívásait, 2014. december 24-én azonban nem érhetők el.

(A fővárosi és Pest megyei ügyfélszolgálatokról és ügyfélfogadásról szóló bővebb információ a www.nav.gov.hu weboldal „Ügyfélszolgálatok” rovatában a Közép-magyarországi Régióra kattintva található.)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Átalakítás miatt zárva lesz az érdi kirendeltség

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adóigazgatóságának érdi kirendeltségén (2030 Érd, Budai u. 24.) felújítási és bővítési munkálatok kezdődnek, melyek befejeztével az ügyfelek európai színvonalú, kényelmes és kulturált környezetben intézhetik adózással kapcsolatos ügyeiket.

A kirendeltség az átalakítások ideje alatt, azaz 2014. december 12-23. között zárva tart.

A fenti időszakban legközelebb elérhető ügyfélszolgálatok:

- Szigetszentmiklós, Gyári út 9. hétfő: 8.15 – 17.30

kedd: 8.15 – 12.00

szerda: 8.15 – 16.00

csütörtök: 8.15 – 16.00

péntek: szünnap

- Budapest, XIII. kerület, Kresz Géza utca 13-15. hétfő: 8.15 – 18.00

kedd: 8.15 – 11.30

szerda: 8.15 – 18.00

csütörtök: 8.15 – 11.30

péntek: 8.15 – 11.30

- országos illetékességű ügyekben (adóigazolások kiadása, adóigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés, egészségügyi szolgáltatási járulék bejelentkezés, folyószámlával és bevallásokkal kapcsolatos tájékoztatás) a NAV bármely más ügyfélszolgálata és kirendeltsége, így például a Dél-budapesti Adóigazgatóság, Budapest, IX. kerület, Vaskapu utca 33-35. központi ügyfélszolgálata (melynek nyitva tartása megegyezik a Kresz Géza utcaival) áll az ügyfelek rendelkezésére.

Telefonon, általános tájékoztatás kérése esetén a (06) 40/42-42-42-es, konkrét ügyekben (regisztrációt követően, az erre szolgáló PIN kód birtokában) a (06) 40/20-21-22-es szám hívható.

Az Ünnepekhez köthető munkanap áthelyezés miatt az ügyfélszolgálatok 2014. december 12-én (pénteken) szerdai, december 13-án (szombaton) pénteki munkarend szerint tartanak nyitva.

Az érdi kirendeltség a felújítást követően 2014. december 29-étől fogadja ismét az ügyfeleket.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 204. december 31-én 2151 Fót, Fehérkő út 1. szám alatti fóti Auchan területén lévő fiókunkat bezárjuk. Vállalkozói ügyeinek intézésével kapcsolatban, kérjük a 1152 Budapest, Szentmihályi út 131. szám alatti, a Pólus Centerben található fiókunkat szíveskedjenek felkeresni. A bezárás után lakossági bankügyeit bármely bankfiókunkban intézheti tovább. A bankfiókok listáját a www.otp.hu honlapunkon megtekintheti.

Olvasson tovább...

A rendkívüli időjárási viszonyok következtében Gödöllő közelében leszakadt egy nagyfeszültségű távvezeték. A térség hulladékfeldolgozási központja, a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. központi telephelyén jelenleg sincs áram, fűtés és telefon. Az ügyfélszolgálat ennek következtében átmenetileg nem működik, a társaságot sem lehet elérni telefonon. Az ELMÜ-ÉMÁSZ szakemberei folyamatosan dolgoznak a hiba elhárításán. Tájékoztatásuk szerint leghamarabb szerda délre állhat helyre az áramszolgáltatás. A Zöld Híd telefonvonalai és ügyfélszolgálata csütörtök reggeltől működhet ismét.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015. ÉVBEN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL

A Rendőrség rendészeti szakközépiskolai, érettségire épülő, nappali tagozatos szakképzést indít az országos képzési jegyzékben szereplő rendőr szakképesítés megszerzésére. Az iskolai végzettség a rendőrségnél tiszthelyettesi, zászlósi beosztás betöltésére jogosít.

Olvasson tovább...

A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT A MAGNUM VADÁSZ ÉS HAJÓS KFT.

Olvasson tovább...

Hirdetmény

Fót, Város Önkormányzat tulajdonát képező, Fót, Fruzsina u. 4. sz. alatti Apponyi Franciska Óvodában 2014. november 12-én a délelőtti órákban értékesítésre kerülnek a feleslegesség vált, használaton kívüli alábbi eszközök:

Olvasson tovább...

2014. október 13-án és 14-én a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága pozitív eredményű virológiái vizsgálatai alapján két Csongrád megyei kis-létszámú szarvasmarha állományban megállapításra került a kéknyelv betegség. Ezért a kitörések körüli legalább 100 km sugarú kör által határolt területre védőkörzet, továbbá a védőkörzet körüli 50 km széles sáv területére megfigyelési körzet került elrendelésre a Nemzeti Élelmiszerlánc Bbiztonsági Hivatal Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósága (továbbiakban: NÉBIH ÁÁI) által.

A NÉBIH ÁÁI 2014. október 16-án kelt határozatában módosította a megfigyelési körzetbe tartozó települések listáját, mivel újabb településeken állapítottak meg kéknyelv betegséget (Balotaszállás és Csanádpalota).

A megfigyelési körzetet a NÉBIH határozatában az alábbi, Hivatalom illetékességi területén található településre rendelte el: FÓT

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÁCI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-ELLENŐRZŐ HIVATALA

Dr. Járosi Linda

járási főállatorvos

Őszi zene- és humor kavalkád!!!

2014. október 19.-én vasárnap, 18:00-tól a Váci Madách Imre Művelődési Központ Színház termében.

Olvasson tovább...