KÖZLEMÉNY

A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. évi adatfelvételi program részeként egészségi állapottal, egészségüggyel összefüggő felmérést végez a településen 2019. szeptember 16. és december 16. között.

Attachments:
Download this file (KSH_közlemény_ELEF2019_OTAP2019.pdf)KSH_közlemény_ELEF2019_OTAP2019.pdf[ ]331 Kb

Olvasson tovább...

Tisztelt Felhasználók, Tisztelt Lakosság!

Értesítjük, hogy a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a M-E 2020 Konzorcium a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú „Fót Város szennyvízelvezetésének fejlesztése” ÉMO 7. projektelem keretében az alábbi csatornaépítési kivitelezési munkákat végzi Fót város területén:

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosság!

Fót Város Önkormányzata megbízásából Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály (ÁNTSZ) 2020. áprilisában elvégezte a Kossuth – Eötvös utca sarkán lévő artézi kút vízminőségének vizsgálatát, melynek eredményéről a mellékletben tájékoztatjuk Önöket.

A kút vize az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a határértéknél (vas: 0,200 mg/L; mangán: 0,050 mg/L) magasabb vas és mangán tartalom miatt kifogásolt minőségű ivóvíznek minősül.

 

Ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyv

2020/01664 Kód: PM Fót Önkormányzat üzemi kút

2151 Fót, Vörösmarty M. tér 23.

 

Megrendelő:

Fót Város Önkormányzata Fót

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

BFKH NF Laboratóriumi Osztály Akkreditált mintavétel

Mintavétel: 2020.04.23.10:20 Átvétel: 2020.04.23. Vizsgálat időtartama: 2020. 04. 23. - 04.30.

Helyszíni vizsgálatok

Min Vizsgálat Érték Mértékegység Szabvány

Víz hőmérséklet 15,4 °C MSZ 448-2 :1967 1.fejezet (visszavont szabvány)

pH (25 °C) 7,93 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz

 

Bakteriológiai vizsgálatok:

Min Vizsgálat Érték Mértékegység Szabvány

+ Coliförmszám 1 /lOOml MSZ EN ISO 9308-1:2015

Escherichia coli-szám 0 /lOOml MSZ EN ISO 9308-1:2015

Enterococcus-szám 0 /100mL MSZ EN ISO 7899-2:2000

Telepszám 22°C-on 0 /linL MSZ EN ISO 6222: 2000

 

Kémiai vizsgálatok:

Min Vizsgálat Érték Mértékegység Szabvány

# Szín színtelen MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont szabvány)

# Zavarosság 0,23 FNU MSZ EN ISO 7027-1:2016

# Szag 3 Ball MSZ 448-35:1965 2.1 szakasz (visszavont szabvány)

Kémiai Oxigénigény KOIp 0,76 mg/l MSZ 448-20:1990

Klorid 15 mg/1 MSZ 1484-15:2009

Nitrát 1.60 mg/l MSZ 1484-13:2009 5.fejezet

Nitrit <0.01 mg/l MSZ 1484-13:2009 ó.fejezet

Ammónium 0,36 mg/l MSZ ISO 7150-1:1992

Össz. keménység 56 CaO mg/l MSZ 448-21:1986 3. fejezet

+ Vas 637 Pg/1 MSZ 448-4:1983 2.fejezet (visszavont szabvány)

+ Mangán 110 Pg/i MSZ 1484-3 : 2006 7. fejezet

Szulfát 14,7 mg/l MSZ 448-13:1983 6. fejezet

Faji. elektr. vezetőképesség 515 pS/cm (20 °C) MSZ EN 27888:199S

 

Kárpáti Gábor s.k.

Környezetvédelmi Lakossági Fórumon elhangzottakra kérdésekre, a Fót 06/1-3 hrsz. ingatlanokon tervezett hulladék lerakóval kapcsolatos tájékoztatás

Az UTILIS Szolgáltató Kft. (2025 Visegrád, Fő u. 32.) a Fót 06/1-3 hrsz-ú ingatlanokon található Fót-I. védnevű egykori homokbánya területén megvalósítani kívánt B1b alkategóriájú nem veszélyes hulladék-lerakóra vonatkozóan többször módosított, illetve kijavított KTVF: 4751-2/2013. számú, 2033. április 30. napjáig érvényes egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az 2101 jelű Dunakeszi – Gödöllő összekötő út 3+736 km. szelvényben található híd környezetében, - Dunakeszi és Fót között, - forgalmi rend változás lesz az M2 autó út építése miatt. A munkálatokat sávelhúzással, járda, illetve kerékpár út lezárással végzik 2019.04.23-án 11:00-tól 2019.05.31-én 23:59-ig.

A munkálatok idejére megnövekedett utazási idővel kell számolni.

Olvasson tovább...

Felhívás

Magyarországon is megjelent az ún. BEC, azaz a „business e-mail compromise” csalás.

Olvasson tovább...

Változás a végrehajtási eljárásban

2018. január 1-jével a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) általános végrehajtási hatósággá vált. Ez azt jelenti, hogy egyrészt az adóhatóságnak – megkeresés alapján – az adózáshoz nem köthető pénztartozások behajtása iránt is intézkednie kell. Erre eddig is volt példa, gondoljunk az ún. adók módjára behajtandó köztartozásokra. A jövőben azonban az általános közigazgatási rendtartás (a továbbiakban: Ákr.) alapján átadott minden fizetési kötelezettséget a NAV fog végrehajtani, azaz adott esetben pl. a jogosulatlanul felvett álláskeresési, szociális és gyermekvédelmi ellátásokat is. Másrészt a „természetbeni” végrehajtásokat is a NAV-nál fognak kezdeményezni más hatóságok. Erre példa lehet egy illegális hulladék lerakási ügyben elrendelt végrehajtás is.

Olvasson tovább...

Indul a fűtés

A hidegebb időjárás miatt több háztartásban is befűtenek a napokban. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották.

Olvasson tovább...

Tisztelt Utasok!

Tájékoztatjuk, 2018. szeptember 1-jétől további - soron kívüli - menetrend módosításokat vezet be társaságunk az alábbiak szerint.

A 318-319 Budapest - Fót - Veresegyház - Erdőkertes / Galgamácsa vonalakon a közúti- és utasforgalmi viszonyok megváltozása nyomán, a menetrend betarthatósága érdekében menetrendi korrekciókat hajtunk végre.

Attachments:
Download this file (318-319.pdf)318-319.pdf[ ]46 Kb
Download this file (318-319 1.pdf)318-319 1.pdf[ ]44 Kb
Download this file (318-318 2.pdf)318-318 2.pdf[ ]54 Kb
Download this file (318-319 3.pdf)318-319 3.pdf[ ]46 Kb
Download this file (Menetrendi jelek és magyarázatai.pdf)Menetrendi jelek és magyarázatai.pdf[ ]128 Kb

Olvasson tovább...

FÓT VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK FEJLESZTÉSE

KEHOP-2.2.2-15-2016-00081

 

Rendezvény helyszíne és időpontja:

Fóti Vörösmarty Művelődési Ház

2151 Fót, Vörösmarty tér 3.

2018. augusztus 29. 18:00 óra

 

A beruházás eredményeként Fót település még ellátatlan városrészei is kapcsolódhatnak a szennyvízelvezetési rendszerhez.

A projekt keretében megvalósul a Mogyoródi patak melletti városrész és a Fótfürdő melletti összefüggő üdülőterület csatornázása, illetve a belváros három utcájának bekapcsolása a meglévő szennyvízelvezetési hálózatba. A projekttel 637 db új lakossági csatornabekötés valósul meg.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. a projekt bemutatására lakossági tájékoztató fórumot szervez, melyre szeretettel várja az érdeklődőket.

A fórumon résztvevők tájékoztatásban részesülhetnek a beruházás a megvalósításról, és választ kaphatnak a Fót területét érintő kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos kérdésekre.

Attachments:
Download this file (A3 plakát.pdf)A3 plakát.pdf[ ]379 Kb