Idősek világnapja alkalmából rendezett 2015. évi programsorozat a Területi Gondozási Központ Idősek Klubjában

Attachments:
Download this file (Idősek világnapja 2015.doc)Idősek világnapja 2015.doc[ ]1347 Kb

Olvasson tovább...

Értesítem, hogy 2015. 05. 22-én a 2151 Főt, Erdészház parcella 59/10 hrsz. címen működő lovarda vonatkozásában Hivatalom forgalmi korlátozást rendelt el, mivei 1 db ló vérvizsgálati eredmény közlője szerint az állat „lovak fertőző kevésvérüsége" bejelentendő betegség fertőzöttségre gyanús.

Olvasson tovább...

Ellenőrizhető a dolgozó bejelentése

Komoly hátrány érheti azokat, akiket munkáltatójuk „feketén”, azaz bejelentés nélkül alkalmaz. A következmények érinthetik a nyugdíjat, a táppénzt és egyéb ellátásokat és például a hitelfelvételhez szükséges jövedelemigazolást is.

Olvasson tovább...

Az egyéni vállalkozókon a sor

A tavaly megszerzett adóköteles jövedelmükről idén is az egyéni vállalkozóknak és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek kell először számot adniuk. Nekik február 25-ig kell benyújtaniuk a tavalyi elszámolásukat a NAV-hoz.

Olvasson tovább...

Fájdalommal tudatjuk, hogy Alberti Béla György - Fót jegyzőjének legidősebb fia - életének 85. évében hosszas betegség után elhunyt.

Temetése 2015. február 11-én, szerdán 11 órakor lesz a Fóti Római Katolikus temetőben, a gyászmise február 22-én, vasárnap este 6 órakor a Római Katolikus templomban.

 

Akik január végéig kérik, hogy bekerüljenek a köztartozásmentes adózói adatbázisba, azoknak nem kell kockázati biztosítékot fizetniük a március 1-je után – a próbaüzem lejártát követően – élesben működő Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben. Érdemes tehát még a héten kérni a felvételt a NAV-tól.

A kockázatos termékek és élelmiszerek közúti fuvarozásakor a NAV csak akkor ad ki EKÁER számot, ha az adózó kifizette a kockázati biztosítékot. Ez alól azonban mentesülnek azok, akik a következő feltételek mindegyikének megfelelnek:

- legalább két éve működnek és

- szerepelnek a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint

- a bejelentés időpontjában nem állnak adószám-felfüggesztés hatálya alatt.

A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt illetékmentesen, kizárólag elektronikusan, ügyfélkapun keresztül a KOMA nyomtatványon kell kérni. A köztartozásmentes adózói adatbázis a NAV honlapján érhető el és azon adózók főbb adatait tartalmazza, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs a NAV-nál nyilvántartott nettó adótartozásuk, valamint köztartozásuk;

b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozásuk;

c) nyilatkozatuk alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek;

d) adószámukat nem függesztették fel;

e) nem állnak csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt;

f) csoportos adóalanyként nincs áfatartozásuk;

g) adófizetésre nem kötelezettek.

Az adatbázisba legkorábban a KOMA kérelem benyújtása utáni hónap 10. napján lehet. Az adatbázis tagjainál a NAV folyamatosan vizsgálja a mentesség feltételeit, és ha valamelyiknek már nem tesz eleget az adózó, akkor EKÁER számot kizárólag az általános szabályok szerint, azaz biztosíték nyújtásával igényelhet.

Aki még nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, de a biztosítékadási kötelezettség alóli mentesség további feltételeinek megfelel, január 31-ig benyújtott KOMA kérelme alapján 2015. február 10-től jelenik meg a nyilvántartásban. Érdemes szem előtt tartani, hogy a nyomtatvány februári benyújtása esetén az érintett adózó leghamarabb március 10-től kerülhet be az adatbázisba.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Attachments:
Download this file (2015_01_28_EKÁER_biztosíték.pdf)2015_01_28_EKÁER_biztosíték.pdf[ ]159 Kb

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló43/2012. (V. 3.) VM rendelet alapján, a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben foglalt tartalommal többek között a Gödöllői-dombság peremhegyei (HUDI20040) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervének elkészítését végzi 2013-2014-ben.

A fenntartási tervek 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben rögzített tartalommal történő elkészítésének egyik feltétele az érintett területek érdekeltjeivel történő kapcsolattartás, majd az így nyert tapasztalatok és javaslatok beépítése a tervezési folyamatba.

Emellett szándékunk az is, hogy a Natura 2000 területeken gazdálkodók jobban megismerhessék a Natura 2000 hálózat kijelölésének és fenntartásának céljait, valamint az ezzel járó támogatási lehetőségeket, és ezek tudatában integrálni tudják a gazdálkodásba a természetvédelmi szempontokat is

Bővebb információk a ide kattintva elérhetőek: http://dinpi.hu/keszulo-fenntartasi-tervek

Fót települést a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától (PRRS) mentesnek minősítem.

A település a mentes minősítést mindaddig megtartja, amíg a sertésállományokban az előírt időben kedvező eredménnyel elvégzik a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014 (I. 16.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7.§ (2), (4), (5) és (6) bekezdéseiben foglalt vizsgálatokat

Jelen határozat ellen annak közlésétől számított tizenöt napon belül, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban NÉBIH) elnökének (1024 Budapest, Keleti K. u. 24.) címzett, de hivatalomnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja 10.000 forint, azaz tízezer forint, melyet a NÉBIH Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-00289782-00000000 számú számlájára átutalással vagy készpénz átutalási megbízáson kell teljesíteni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj" megnevezést, az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezéshez csatolni kell.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai igazgatósága áltaí kiadott M2014-10026761 számú eredményközlö szerint a település sertésállományai mentesek a PRRS betegségtől, ezért a Rendelet 4.§ (3) bekezdése valamint az országos föállatorvos ÉÁT/22/2014. számú utasításával elrendelt PRRS Nemzeti Mentesítési Terv 4.2.2. pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

1135 Budapest, Lehel u. 43-47. Telefon: (06 1) 329-7017 Fax: (06 1) 350-6117 E-mail: pest-elelmiszer@neblh.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Az eljárás során hatáskörömet a Rendelet 6.§ (2) bekezdése biztosította, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint állapítottam meg.

Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71 .§ (1) bekezdésének, valamint a 72.§ (1) bekezdésének megfelelően adom ki.

A fellebbezés lehetőségéről a Ket 98. § (1) és 99. § (1) bekezdései, valamint a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. .

A jogorvoslati eljárás díjáról és megfizetésének módjáról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő Igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) i/U rendelet 4.§ (1) és (3) bekezdései valamint 2.§ (2) és (3) bekezdései alapján rendelkeztem.

 

Attachments:
Download this file (VAGYON2613_000.pdf)Fót PRRS szindróma határozat[ ]63 Kb

Munkanap áthelyezés miatt változik a félfogadás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-budapesti, Kelet-budapesti, Dél-budapesti és Pest Megyei Adóigazgatóságainak ügyfélszolgálatai

2014. december 12-én (pénteken) szerdai,

2014. december 13-án (szombaton) pénteki

munkarendnek megfelelően állnak az adózók rendelkezésére,

2014. december 24-én (szerdán) zárva tartanak.

A NAV Általános Tájékoztató Rendszere (TCC – Telefon: 06-40/42-42-42), valamint Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszere (ÜCC – Telefon: 06-40/20-21-22) 2014. december 12-én 8.30-tól 16.00-ig, 2014. december 13-án 8.30-tól 13.30-ig fogadják az ügyfelek hívásait, 2014. december 24-én azonban nem érhetők el.

(A fővárosi és Pest megyei ügyfélszolgálatokról és ügyfélfogadásról szóló bővebb információ a www.nav.gov.hu weboldal „Ügyfélszolgálatok” rovatában a Közép-magyarországi Régióra kattintva található.)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Átalakítás miatt zárva lesz az érdi kirendeltség

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adóigazgatóságának érdi kirendeltségén (2030 Érd, Budai u. 24.) felújítási és bővítési munkálatok kezdődnek, melyek befejeztével az ügyfelek európai színvonalú, kényelmes és kulturált környezetben intézhetik adózással kapcsolatos ügyeiket.

A kirendeltség az átalakítások ideje alatt, azaz 2014. december 12-23. között zárva tart.

A fenti időszakban legközelebb elérhető ügyfélszolgálatok:

- Szigetszentmiklós, Gyári út 9. hétfő: 8.15 – 17.30

kedd: 8.15 – 12.00

szerda: 8.15 – 16.00

csütörtök: 8.15 – 16.00

péntek: szünnap

- Budapest, XIII. kerület, Kresz Géza utca 13-15. hétfő: 8.15 – 18.00

kedd: 8.15 – 11.30

szerda: 8.15 – 18.00

csütörtök: 8.15 – 11.30

péntek: 8.15 – 11.30

- országos illetékességű ügyekben (adóigazolások kiadása, adóigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés, egészségügyi szolgáltatási járulék bejelentkezés, folyószámlával és bevallásokkal kapcsolatos tájékoztatás) a NAV bármely más ügyfélszolgálata és kirendeltsége, így például a Dél-budapesti Adóigazgatóság, Budapest, IX. kerület, Vaskapu utca 33-35. központi ügyfélszolgálata (melynek nyitva tartása megegyezik a Kresz Géza utcaival) áll az ügyfelek rendelkezésére.

Telefonon, általános tájékoztatás kérése esetén a (06) 40/42-42-42-es, konkrét ügyekben (regisztrációt követően, az erre szolgáló PIN kód birtokában) a (06) 40/20-21-22-es szám hívható.

Az Ünnepekhez köthető munkanap áthelyezés miatt az ügyfélszolgálatok 2014. december 12-én (pénteken) szerdai, december 13-án (szombaton) pénteki munkarend szerint tartanak nyitva.

Az érdi kirendeltség a felújítást követően 2014. december 29-étől fogadja ismét az ügyfeleket.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága