AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az ajánlattételi felhívás tárgya: „Éjjellátó napelemes kamerás térfigyelő távfelügyeleti rendszer vásárlása”

Az Ajánlatkérő 4 darab távfelügyeleti rendszerben működő napelemes térfigyelő kamerára és a hozzá tartozó eszközökre és szolgáltatásra kér ajánlatot. Az Ajánlatkérő ajánlatát az ajánlattételi felhívás mellékletét képező költségvetés beárazásával adja meg. Az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képező adásvételi szerződés tartalmazza.

Ajánlatok értékelésének szempontja

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat adó Ajánlattevő. A legalacsonyabb ár a 4 darab eszköz vételárának, és a hozzájuk tartozó szolgáltatások 12 hónapra számított előfizetői díjának összege.

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell jelölnie a vételárat (nettó és bruttó összeggel).

Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzés nélküli borítékban, Bartos Sándor polgármesternek címezve, 1 eredeti nyomtatott példányban nyújtsa be a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

„Éjjellátó napelemes kamerás térfigyelő távfelügyeleti rendszer vásárlása”;

„Ajánlattételi határidő: 2019. július 10. szerda 10:00 óra”;

„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”.

Ajánlattevőnek illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással), illetve megküldeni.

 

Az ajánlattétel benyújtásának határideje: 2019. július 10. szerda 10:00 óra.

Helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Iktató, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

Bővebb információk a mellékletekből érhetőek el!