AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az ajánlattételi felhívás tárgya: Önkormányzati intézmények megközelítése: Arany János utcai parkolók építése - műszaki ellenőri feladatok ellátása

Ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzés nélküli borítékban, Bartos Sándor polgármesternek címezve, 1 eredeti nyomtatott példányban és 1 példányt elektronikus adathordozón (.pdf kiterjesztésű file-ként) nyújtsa be a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és - Üzemeltetési Osztályán. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

„Önkormányzati intézmények megközelítése: Arany János utcai parkolók építése

- műszaki ellenőri feladatok ellátása”

„Ajánlattételi határidő: 2019. július hó 9. nap 10:00 óra”;

„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

 

Ajánlattevőnek illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással), illetve megküldeni.

 

Bővebb információk a mellékletből elérhető