AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az ajánlattételi felhívás tárgya: „III. számú Gyermekorvosi körzeti rendelő tervezéshez tervező kiválasztása”

Ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzés nélküli borítékban, Bartos Sándor polgármesternek címezve, 1 eredeti nyomtatott példányban nyújtsa be a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalba. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

 

„III. számú Gyermekorvosi körzeti rendelő tervezéshez tervező kiválasztása”

„Ajánlattételi határidő: 2019. augusztus 7. (szerda) 10:30 óra”;

„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

 

Ajánlattevőnek illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással), illetve megküldeni.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési- és Üzemeltetési Osztályán, Zachar Ildikó ügyintézőnél (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 06-27/535-375 /132. mellék telefonszámon hivatali félfogadási időben.