Ajánlattételi felhívás

Az ajánlattételi felhívás tárgya: 2019. évi játszóterek bővítése és felújítása.

Ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzés nélküli borítékban, Bartos Sándor polgármesternek címezve, 1 eredeti nyomtatott példányban nyújtsa be a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

 

„2019. évi játszóterek bővítése és felújítása”

„Ajánlattételi határidő: 2019. 07. 22. 11:00 óra”;

„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

 

Ajánlattevőnek illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással), illetve megküldeni.

 

Bővebb információk a mellékletből elérhetőek.