AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az ajánlattételi felhívás tárgya: „Fót, Dózsa György út 12-14. Ifjúsági ház földszinti szennyvíz elvezető csatorna felújításának megtervezése, szükséges engedélyek beszerzése és a teljes csatorna cseréje”

Ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzés nélküli borítékban, Bartos Sándor polgármesternek címezve, 1 eredeti nyomtatott példányban nyújtsa be a Fóti Közös

Önkormányzati Hivatal Iktatójába. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

 

„Fót, Dózsa György út 12-14. Ifjúsági ház földszinti szennyvíz elvezető csatorna felújításának megtervezése, szükséges engedélyek beszerzése és a teljes csatorna cseréje”

 

„Ajánlattételi határidő: 2019. július 24. 10:30 óra”;

„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

 

Ajánlattevőnek illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással), illetve megküldeni.