Az ajánlattételi felhívás tárgya: „Irodaszer beszerzés 2019-2021.”

Fót Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek irodaszerrel történő ellátása 2019-2021. évekre.

Megrendelők:

Fót Város Önkormányzata, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet, 2151 Fót, Dózsa György u. 12-14

Ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzés nélküli borítékban, Bartos Sándor polgármesternek címezve, 1 eredeti nyomtatott példányban nyújtsa be a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

„Irodaszer beszerzés 2019-2021.”

„Ajánlattételi határidő: 2019. október 15. 10:15 óra”;

„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

 

Ajánlattevőnek illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással), illetve megküldeni.

 

Bartos Sándor 
polgármester