Pályázati kiírás - jegyzői munkakör ellátására

Fót Város Önkormányzat Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Pest megye, 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

 

Ellátandó feladatok:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői feladatok ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ban meghatározott feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) helyi önkormányzati rendelet az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

- jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

- legalább 2 évi vezetői gyakorlat

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

Előnyt jelent: jegyzői munkakörben szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal,

- végzettséget igazoló okiratok másolata,

- szakvizsgát igazoló oklevél másolata,

- érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),

- a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek,

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat,

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

 

A jegyzői pályázat benyújtásának időpontja: 2019. december 10. 12.00 óra személyesen az ügyfélszolgálaton vagy postai úton úgy, hogy az a fenti időpontig beérkezzen. A borítékon kérjük feltüntetni, hogy „Jegyzői pályázat”.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 11.

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A Munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Biró Ilona önkormányzati tanácsadó nyújt, a 06-70-637-1218 telefonszámon.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa.