AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az ajánlattételi felhívás tárgya: „Fót, Központi konyha kiegyenlített szellőzés" kivitelezési munkái

 

Szerződés meghatározása

„Fót, Szent Benedek utca 9-11. Központi konyha, kiegyenlített szellőzés szerelési munkáinak - kivitelezése”

Ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzés nélküli borítékban, Dr. Vass György polgármesternek címezve, 1 eredeti nyomtatott példányban nyújtsa be a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

„Fót, Központi konyha kiegyenlített szellőzés”

„Ajánlattételi határidő: 2020. január 13. 13:00 óra”;

„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

 

Ajánlattevőnek illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással), illetve megküldeni.

Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2020. január 13. 13:00 óra

 

Beérkezett ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

2020. január 13. 13:15 óra

 

Bővebb információk a mellékletből érhetőek el