Ajánlattételi felhívás

Az ajánlattételi felhívás tárgya: „Fót, 8 darab belterületi utcában (Bajcsy Zsilinszky u., Mária u., Mindszenty u., Árpád fejedelem u., Bethlen G. u., Etelköz u., Kazinczy u., Vörösmarty köz) kapubejárók átépítése - műszaki ellenőri feladatok ellátása”

 

Szerződés meghatározása

 

„Fót, 8 darab belterületi utcában (Bajcsy Zsilinszky u., Mária u., Mindszenty u., Árpád fejedelem u., Bethlen G. u., Etelköz u., Kazinczy u., Vörösmarty köz) kapubejárók átépítése - műszaki ellenőri feladatok ellátása”

Ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzés nélküli borítékban, Dr. Vass György polgármesternek címezve, 1 eredeti nyomtatott példányban nyújtsa be a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktató Helyiségében. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

 

„Fót, 8 darab belterületi utcában (Bajcsy Zsilinszky u., Mária u., Mindszenty u., Árpád fejedelem u., Bethlen G. u., Etelköz u., Kazinczy u., Vörösmarty köz) kapubejárók átépítése - műszaki ellenőri feladatok ellátása”

„Ajánlattételi határidő: 2020. január hó 9. nap 10:00 óra”;

„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

 

Ajánlattevőnek illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással), illetve megküldeni.

Az ajánlattétel benyújtásának határideje

 

2020. január hó 9. nap 10:00 óra

Beérkezett ajánlatok felbontásának helye és ideje:

 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

2020. január 9. 10:15 óra

 

Bővebb információk a mellékletből érhető el!