Ajánlattételi felhívás

Az ajánlattételi felhívás tárgya: „Fót, Garay János Általános Iskola – étkeztetési konténer bérlése”

 

Bérlés tervezett időtartama: 9 hónap

A mellékelt alaprajzi vázlat alapján 6 db szigetelt (oldalfal, tető és padlószigetelt) konténer, étkezési konténerré történő összeállítása, helyszínre szállítása, összeszerelése önhordó acélszerkezetből. A padozat burkolata PVC. Konténer összeépítés utáni mérete: 7335 mm x 12125 mm. Külső magasság: 2800 mm. Belmagasság: 2540 mm. Teljesen felszerelt konténer kerül telepítésre.

Bérbeadó tudomásul veszi, hogy Bérlő a konténereket egybeépítve, legalább 40 adagos, gyermekek közétkeztetését szolgáló melegítő- és tálaló konyhaként kívánja használni és szavatol azért, hogy általa bérbe adott konténerek ennek megfelelnek.

Belső felszerelés: vízhálózat (meleg és hidegvíz), elektromos hálózat és csatornahálózat kialakítva. Külső-belső szigetelt nyílászárókkal, elektromos fűtőtestekkel, redőnyökkel, hideg-melegvizes kézmosóval, szükség esetén nyomáscsökkentő szeleppel kiegészítve. Külső rácsatlakozáshoz kiépített csatlakozási pontok. A konténerek külső burkolata világosszürke, belső mennyezet fehér. Az elektromos áramellátásról, konténerre történő vízbekötésről illetve központi szennyvízelvezetésről az Önkormányzat gondoskodik.

Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzés nélküli borítékban, Dr. Vass György polgármesternek címezve, 1 eredeti nyomtatott példányban nyújtsa be a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

 

„Fót, Garay János Általános Iskola – étkeztetési konténer bérlése”

„Ajánlattételi határidő: 2020. január 28. 10:00 óra”

„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”

 

Ajánlattevőnek illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással), illetve megküldeni.

Az ajánlattétel benyújtásának határideje:

 

2020. január 28. 10:00 óra

Beérkezett ajánlatok felbontásának helye és ideje:

 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

2020. január 28. 10:15 óra

 

Dr. Vass György
polgármester

 

Bővebb információk a mellékletből érhető el!