AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az ajánlattételi felhívás tárgya: „Pályázati tanácsadói feladatok ellátása Fót Város Önkormányzata és intézményei részére”

 

Szerződés meghatározása

„Pályázati tanácsadói feladatok ellátása Fót Város Önkormányzata és intézményei részére” tárgyában megkötendő Vállalkozási szerződés.

Szerződéses feltételek

Az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat jelen ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletét képező Vállalkozási szerződés tartalmazza.

A pályázatfigyelési feladatok ellátása különösképpen a következő részfeladatokat tartalmazza:

• Megrendelő által megadott szempontok szerint a pályázati lehetőségek felkutatása.

• A szerződés hatálya alatt folyamatos pályázatfigyelés a Megrendelő folyamatos, naprakész tájékoztatása mellett.

 

A pályázati előkészítő feladatok ellátása különösképpen a következő részfeladatokat tartalmazza:

• Tanácsadás a Megrendelő releváns beruházásainak pályázati támogatási lehetőségeiről.

• Megrendelő felkészítése a tervezett pályázatokra, beleértve az előkészítő munkálatokra történő felhívást is.

• Igény esetén a megvalósításban résztvevő partnerek ajánlása.

 

A pályázatírási feladatok ellátása különösképpen a következő részfeladatokat tartalmazza:

• A szemlézés keretében ajánlott lehetőségek közül, Megrendelő választása szerinti, profilba illő pályázati dokumentáció kidolgozása, benyújtása.

• Konzultáció, pályázati tanácsadás telefonon vagy személyesen a Megrendelő székhelyén.

• Pályázatok benyújtása a közreműködő szervezethez, kapcsolattartás és folyamatos pályázatkövetés a döntésig.

• A benyújtásra kerülő pályázatokhoz – amennyiben az adott pályázat útmutatója előírja – üzleti és pénzügyi terv készítése.

 

A projektmenedzsment feladatok ellátása különösképpen a következő részfeladatokat tartalmazza:

Sikeres pályázat esetén a pályázatok utógondozása a szerződés hatálya alatt, illetve – amennyiben a pályázat elbírálását követően a projekt végrehajtása a szerződéses jogviszonyt követően esedékes – a szerződéses jogviszonyt követően is a projekt zárásáig bezárólag, mely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

 Támogatási szerződés előkészítése;

 Támogatási szerződés esetleges módosítása esetén tervezet elkészítése;

 Helyszíni ellenőrzésen való részvétel;

 Kapcsolattartás a Kiíró Hatósággal, közreműködő szervezettel;

 IB, ZB, kifizetési kérelem, bérösszesítő összeállítása;

 Jelentések összeállítása, benyújtása.

 

A szolgáltatás teljesítésének módja írásban, elektronikus úton, illetve személyesen a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalának székhelyén (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).

„Pályázati tanácsadói feladatok ellátása Fót Város Önkormányzata és intézményei részére”

„Ajánlattételi határidő: 2020. március 17. 10:00 óra”

„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”

Ajánlattevőnek, illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen beadni, vagy postai úton megküldeni. A meghatalmazást a pályázathoz mellékelni kell.

Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2020. március 17. 10:00 óra

 

Bővebb információk a mellékletből érhetőek el!