AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az ajánlattételi felhívás tárgya: 2020. évben bővítendő és felújítandó játszótéri helyszínekről

Szerződés meghatározása

2020. évben bővítendő és felújítandó játszótéri helyszínekről

 

Szerződéses feltételek

Az Ajánlatkérő ajánlatát az ajánlattételi felhívás mellékletét képező költségvetés beárazásával adja meg. Az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képező kivitelezési szerződés tartalmazza.

 

Ajánlatok értékelésének szempontja

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese a legalacsonyabb árajánlatot adó Ajánlattevő.

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell jelölnie a vállalási díját (nettó és bruttó összeggel).

 

Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzés nélküli borítékban, Dr. Vass György polgármesternek címezve, 1 eredeti nyomtatott példányban nyújtsa be a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

„2020. évben bővítendő és felújítandó játszótéri helyszínekről”

 

„Ajánlattételi határidő: 2020. 07.08. 10:00 óra”;

„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

 

Ajánlattevőnek illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással), illetve megküldeni.

 

Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2020. 07. 08. 10:00 óra

Beérkezett ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

2020. 07. 08. 10:15 óra

Az ajánlatok értékelésének módja

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a beérkezést követő 5 munkanapon belül a Polgármester értékeli és bírálja el.