Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Koordinációs Osztály

humánpolitikai referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 23. pontja alapján humánpolitikai feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés.

- Humánpolitikai területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

- Közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

- Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

- oklevelek, bizonyítványok másolatai

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2020. augusztus 1.

A munkába lépés feltétele 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány megléte.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sugár Anita aljegyző nyújt, a +36-70-500-3584-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- elektronikus úton dr. Sugár Anita aljegyző részére a sugar.anita@fot.hu e-mail címen keresztül

- a pályázatot kérjük másolatban megküldeni a jegyzo@fot.hu e-mail címre is.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői jogviszony három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.