Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet

konyhai kisegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Március 15. utca 40.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fóti általános iskola tálaló konyháján kisegítő feladatok ellátása. Mosogatás, takarítás, tálalás. Munkaidő: hétfőtől péntekig 11.30-15.30.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• 8 Általános,

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Hasonló intézményben szerzett konyhai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

• precíz, gondos munkavégzés, gyerekkel jó kapcsolattartás

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 20.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hamala Katalin nyújt, a 27/358-831 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2151 Fót, Dózsa György út 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.

• Elektronikus úton Hamala Katalin részére a ig.fotigesz@gmail.com E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 25.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Fót Város honlapja - 2020. augusztus 5.

• www.fotigesz.hu - 2020. augusztus 5.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fotigesz.hu honlapon szerezhet.