Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztály költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

2022.06.21-ig tartó határozott idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• Az önkormányzat és intézményei költségvetésének, a költségvetés módosításainak, az időszaki jelentéseknek, valamint a zárszámadás összeállításában való aktív részvétel

• Különféle pénzügyi témájú előterjesztések elkészítésében való részvétel

• A költségvetési előirányzatok felhasználásának naprakész nyomon követése

• Tárgyi eszközök nyilvántartása

• Normatíva gazdálkodás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

- Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

- Közigazgatásban szerzett tapasztalat,

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

ASP rendszer ismerete,

Közigazgatási alapvizsga,

Közigazgatási szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

- Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal.

A munkába lépés feltétele 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány megléte.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kanti Gábor nyújt, a

+36-70/500-3489 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Kérjük a borítékra feltüntetni a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző

- elektronikus úton Zajzon-Veres Szilvia részére a hr@fot.hu e-mail címen keresztül

- a pályázatot kérjük másolatban megküldeni a jegyzo@fot.hu e-mail címre is.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 3.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a Polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló Jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

kozigallas.gov.hu (2020.10.17)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői jogviszony három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.

 

 

Attachments:
Download this file (költségvetési ügyintéző.doc)költségvetési ügyintéző.doc[ ]51 Kb