Ajánlattételi felhívás

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, alábbi ingatlant - a jelen ajánlattételi felhívás útján, egy fordulós nyílt eljárásban – felújítással egybekötötten tartós bérletbe kívánja adni.

Olvasson tovább...

Pályázati felhívás

Fót Város Önkormányzata pályázatot hirdet

A pályázat tárgya:Fót Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység végzése kizárólagos joggal, valamint a személyszállítási tevékenységekkel összefüggő előkészítési, irányítási és ellenőrzési feladatok végrehajtása.

A szerződés meghatározása:Közszolgáltatási szerződés a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései szerint.

A közszolgáltatási szerződés időtartama: 2015. január 1. – 2017. december 31.

A teljesítés helye: Fót Város közigazgatási területe.

Ajánlattételi határidő: 2014. december 2. 10:00 óra

 

A pályázati kiírás elérhetőségének címe:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Cím: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Telefon: 27/535-365

Weblap: http://www.fot.hu

 

Bővebb információt a letölthető mellékletek tartalmaznak!

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet takarító munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2151 Fót, Március 15. utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Fóti Németh Kálmán Általános Iskolában takarítói feladatok ellátása. Munkaidő: hétfőtől péntekig 13-21 óra.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 8 Általános,
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 hasonló intézményben végzett takarítói gyakorlat- - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 önéletrajz, iskolai bizonyítvány másolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhászné Hamala Katalin nyújt, a 06/27-358-831 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2151 Fót, Dózsa György út 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2014 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.
 Elektronikus úton Juhászné Hamala Katalin részére a ig.fotigesz@invitel.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett írásbeli pályázatok előzetes elbírálása után, a 3 legmegfelelőbb pályázó személyes meghallgatása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Fót Város honlapja - 2014. május 16.
 www.fotigesz.hu - 2014. május 16.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fotigesz.hu honlapon szerezhet.

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 236/2014. (IV. 16.) KT határozata alapján az alábbi pályázatot írja ki:

Pályázati felhívás

A pályázat tárgya: Kulturális és Sport Pályázati Keret

A pályázat célja: a fóti székhelyű civil szervezetek és helyi egyházi szervezetek 2014. évi kulturális, közösségformáló és sport tevékenységének támogatása.

Olvasson tovább...

Fót Város Önkormányzatának Képviselő Testülete (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői munkakör betöltésére.

Olvasson tovább...

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, alábbi ingatlant - a jelen ajánlattételi felhívás útján, egy fordulós nyílt eljárásban - bérbe kívánja adni. 

Olvasson tovább...

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) egy fordulós nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában álló 2151 Fót, 5586/13 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére.

Olvasson tovább...

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály

Vagyongazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

Olvasson tovább...

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) pályázatot hirdet a fóti ingatlan-nyilvántartásba 1587 hrsz. alatt felvett, a természetben a 2151 Fót, Kossuth u. 30. II/16. szám alatti, 39 m2 alapterületű lakásingatlan pályázat útján történő bérbeadására.

Olvasson tovább...

A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Könyvtára határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony keretében, teljes munkaidőben gyermekkönyvtárost keres. A részletes kiírás a : https: //kozigallas.gov.hu portálon olvasható.