A Móricz Zsigmond utca – Honfoglalás sétány – Könyves Kálmán utca – Ilyés Gyula utca által határolt tömb településrendezési eszközeinek módosítása

 

Fót Város Önkormányzata a 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendeletével állapította meg Fót Város Helyi Építési Szabályzatát. Az érintett területet Fót Város Önkormányzata 102/2020. (V.22.) KT határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította és úgy döntött, hogy módosítani kívánja a településrendezési eszközeit. 

Olvasson tovább...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kétfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában lévő, Fót 5553/23 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére.

Olvasson tovább...

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 1-én 11.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Bársony terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

Attachments:
Download this file (KT meghívó 2020.07.01.pdf)KT meghívó 2020.07.01.pdf[ ]1306 Kb

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosok!

Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló …/2020. (…..) önkormányzati rendelet tervezetét.

Attachments:
Download this file (Szociális rendelet tervezet.doc)Szociális rendelet tervezet.doc[ ]228 Kb

Olvasson tovább...

Döntés pályázati felhívások visszavonásáról

Az országos veszélyhelyzet következtében az alábbi pályázati alapok terhére kiírt pályázati felhívásokat visszavonom:

 Sportpályázati Alap

 Kulturális pályázati támogatási alap

 Környezetvédelmi alap


KIVONAT

a Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet I. sz. módosításáról

(130. sz. anyag) előterjesztés alapján hozott döntésről

 

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján – Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva– az alábbi

126/2020. (VI.15.) Határozatot hozom.

 

1./ Az országos veszélyhelyzet következtében az alábbi pályázati alapok terhére kiírt pályázati felhívásokat visszavonom:

 Sportpályázati Alap

 Kulturális pályázati támogatási alap

 Környezetvédelmi alap

 

2./ Intézkedem az 1./ pontban foglalt döntés alapján az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2020.(II.28.) rendelet ezirányú módosításáról.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

Jelen határozat Fót Város Önkormányzata tulajdonosi/fenntartói jogkörben hozott döntése, az eljárás nem minősül hatósági ügynek, ezért nem tartozik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá.

 

 

Fót, 2020. június 15.

Dr. Vass György

polgármester

 

A kiadmány hiteléül:

Fót, 2020. június 17.

Kósa-Richter Kinga

Jegyzőkönyvvezető

 

 

 

Attachments:
Download this file (126_2020(VI.15.) KT határozat.pdf)126_2020(VI.15.) KT határozat.pdf[ ]38 Kb

Értesítés földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az országos központi szúnyoggyérítés keretén belül a földi kémiai szúnyoggyérítés időpontjai az alábbiak:

Olvasson tovább...

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1. sz. gyerekorvosi körzet gyermekorvosa, Dr. Kovács Éva 2020. július 20 – július 31. között szabadságát tölti.

A körzet gyermekeit saját rendelési idejében Dr. Albi Marianna doktornő látja el.

 

 

 

 

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom, hogy a Budapest Környéki Törvényszék valamennyi szervezeti egységénél, így a Dunakeszi Járásbíróságon is, a 2020. július 15. napjától - 2020. augusztus hó 20. napjáig terjedő időszak ítélkezési szünet.

Olvasson tovább...

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága 2020. június 25-én 9.00 órakor (csütörtök) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

Olvasson tovább...

Az egészségügyi ellátás rendje Fóton 2020. június 15 - szeptember 30. közötti időszakban

(NNK 25305-22020/EÜIG, EMMI IV/5300/2020/EGPOL, NNK Eljárásrend 2020. 06. 12)

Olvasson tovább...