Döntés pályázati felhívások visszavonásáról

Az országos veszélyhelyzet következtében az alábbi pályázati alapok terhére kiírt pályázati felhívásokat visszavonom:

 Sportpályázati Alap

 Kulturális pályázati támogatási alap

 Környezetvédelmi alap


KIVONAT

a Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet I. sz. módosításáról

(130. sz. anyag) előterjesztés alapján hozott döntésről

 

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján – Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva– az alábbi

126/2020. (VI.15.) Határozatot hozom.

 

1./ Az országos veszélyhelyzet következtében az alábbi pályázati alapok terhére kiírt pályázati felhívásokat visszavonom:

 Sportpályázati Alap

 Kulturális pályázati támogatási alap

 Környezetvédelmi alap

 

2./ Intézkedem az 1./ pontban foglalt döntés alapján az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2020.(II.28.) rendelet ezirányú módosításáról.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

Jelen határozat Fót Város Önkormányzata tulajdonosi/fenntartói jogkörben hozott döntése, az eljárás nem minősül hatósági ügynek, ezért nem tartozik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá.

 

 

Fót, 2020. június 15.

Dr. Vass György

polgármester

 

A kiadmány hiteléül:

Fót, 2020. június 17.

Kósa-Richter Kinga

Jegyzőkönyvvezető

 

 

 

Attachments:
Download this file (126_2020(VI.15.) KT határozat.pdf)126_2020(VI.15.) KT határozat.pdf[ ]38 Kb

Tisztelt Szűlők!

Tájékoztatásul közlöm, hogy 2020. július. 06.-től július 17.-ig szabadságon vagyok.

Olvasson tovább...

Tájékoztató kiemelt fejlesztési terület kijelöléséről

Fót Város Önkormányzata a 4020/77, 4020/78, 4020/79, 4020/80, 4020/81, 4020/82 helyrajzi számú telkek Helyi Építési Szabályzatát módosítani kívánja.

Attachments:
Download this file (102_2020 (V.22.) Kt határozat .pdf)102_2020 (V.22.) Kt határozat .pdf[ ]754 Kb

Olvasson tovább...

Helyi Építési Szabályzat módosítása állami főépítészi eljárás keretében

Fót Város Önkormányzata a 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendeletével állapította meg Fót Város Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ). Azonban a HÉSZ és a mellékletét képező Szabályozási Terv használata közben fény derült elírás miatti, valamint rajzi feldolgozásból adódó hibákra.

Olvasson tovább...

Tájékoztatjuk a fóti lakosságot, hogy 2020. június 02-tól a Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatal települési ügysegédjének ügyfélfogadási rendje újraindul, az alábbi ügyek intézésében nyújt segítséget:

Olvasson tovább...

Az egészségügyi ellátás rendje Fóton 2020. június 15 - szeptember 30. közötti időszakban

(NNK 25305-22020/EÜIG, EMMI IV/5300/2020/EGPOL, NNK Eljárásrend 2020. 06. 12)

Olvasson tovább...

Lakossági tájékoztató a szúnyogok elleni védekezésről

Attachments:
Download this file (ANTSZ_szunyog_tajekoztato.pdf)ANTSZ_szunyog_tajekoztato.pdf[ ]212 Kb

Olvasson tovább...

Tisztel Lakosság!

A MÁV-START Zrt. tájékoztatta az Igazgatóságot, hogy 2020. június 19-én, 2020. június 20-21-ig és 2020. június 22-én Rákospalota-Újpest - Veresegyház állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 71. sz. Budapest – Vácrátót – Vác vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Rákospalota-Újpest – Veresegyház állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A vonatpótló autóbusz Fótfürdő megállóhelyet nem érinti.

Olvasson tovább...

Helyi Építési Szabályzat módosítása egyszerűsített eljárás keretében

Fót Város Önkormányzata a 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendeletével állapította meg Fót Város Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ). A HÉSZ és a mellékletét képező Szabályozási Terv elkészültét követően több módosítási igény merült fel mind az Önkormányzat, mind a lakosság részéről.

Olvasson tovább...

IDEIGLENES FORGALOMKORLÁTOZÁS AZ M2 AUTÓÚTON

Május 22. és május 27. között ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítaniuk a közlekedőknek az M2 autóút Sződligeti csomópontjának térségében.

Olvasson tovább...