Tisztelt Lakosok!

 

A Fót Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (1) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a …/2019. (VI. 20.) önkormányzati rendelet tervezetét a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

Olvasson tovább...

Tisztelt Pályázók!

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013/2019.(V.8.) KT-határozatával döntött a Fóti Közszolgáltató Kft. 2017. és 2018. évi működésének és gazdálkodásának vizsgálatáról. Az Ajánlati felhívás mellékletből letölthető.

Bartos Sándor 
polgármester s.k.

Attachments:
Download this file (Ajánlattételi felhívás.pdf)Ajánlattételi felhívás.pdf[ ]261 Kb

Tisztelt Lakosok!

Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a mezei őrszolgálatról szóló 36/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló…/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet tervezetét.

Felhívom figyelmüket, hogy a rendeletalkotással kapcsolatos véleményüket a lakatos.eva@fot.hu e-mail címen vagy postai úton nyújthatják be.

A vélemények benyújtásának határideje: 2019. május 29.

 

Fót, 2019. május 22.

Dr. Finta Béla

jegyző sk.

 

Tisztelt Lakosok!

 

Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a védőnői körzetekről szóló 26/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló…/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet tervezetét.

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosok!

Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet tervezetét.

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosok!

 

A Fót Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (1) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a …/2019. (VI. 20.) önkormányzati rendelet tervezetét a települési környezet védelméről szóló 43/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. az idei évtől bevezeti a házhoz menő lomtalanítási rendszert, amelyet Fóton 2019. október 1. – november 30. közötti időszakban, igénybejelentés alapján tartanak. A cég az ingatlan tulajdonosoknak/használóknak évente egy alkalommal térítésmentesen, legfeljebb 2 köbméter mennyiségig lomtalanítási szolgáltatást nyújt.

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosok!

 

Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet tervezetét.

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosok!

Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a városi kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet tervezetét.

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosok!

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/c.§ (1) bekezdése a) pontja értelmében szünidei gyermekétkeztetés keretében Fót Város Önkormányzata a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben.

Formanyomtatvány elérhető a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában, valamint Fót Város Önkormányzat honlapján www.fot.hu. A nyomtatvány kitöltésében a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak.

Felhívom a figyelmüket, hogy a kitöltött formanyomtatványokat 2019.június 18-ig nyújthatják be a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

 

Fót, 2019. május 20.

Dr. Finta Béla s. k.

jegyző