Meghívó Fót Város Önkormányzata nevében tisztelettel és szeretettel hívjuk  Alberti Béla emléktábla avatásra 2014. április 26-án szombaton 11 órára

Helyszín: Fót, Alberti Béla utca 7. szám (a kisállomás közelében)

Olvasson tovább...

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 16-án 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére. Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem.

Olvasson tovább...

Ezúton tisztelettel meghívom Önt 2014. március 19-én (szerdán) 18:00 órai kezdettel A Fáy András Általános Iskola (Vásár tér 1.) Olvasótermében történő polgármesteri eskütételre.

Fót Önkormányzata

Hagyomány, hogy március 15-e alkalmából kitüntetésben részesülnek azok a szakemberek, akik munkájuk során kiemelkedőt alkotnak, azok a csoportok, akik példamutatóan tevékenykednek a köz érdekében.

E mai alkalommal először egy miniszteriális elismerés átadására kerül sor.

Olvasson tovább...

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 22-én 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.
Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem.

Olvasson tovább...

Tisztelt Fótiak!

Húsvét a keresztény világ legfontosabb ünnepe. Jézus Krisztus kereszthalála, majd feltámadása mindannyiunkat reménnyel tölt el. Reménnyel, hogy minden szenvedésnek, küzdelemnek megvan az oka, az értelme és végül a jutalma.

Olvasson tovább...

2/2014. (III.28.) HVI. határozat

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatalának Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306/A § és a 351. § (1a) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választása kapcsán Fót Város választókerületeinek számát, sorszámát és területi beosztását a mellékletben foglaltak szerint állapítom meg.

Döntésem ellen a határozat közzétételétől számított 15 nap alatt felülvizsgálati kérelem nyújtható be a Budapesti Környéki Törvényszékhez (1146 Budapest, Thököly út 97-101.).

A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

Elrendelem a határozat Fót Város Önkormányzata hivatalos honlapján (www.fot.hu), valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) tizenöt napra történő közzétételét.

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306/A. § (1) A tízezernél több lakosú településen az egyéni választókerületeket a helyi választási iroda vezetője alakítja ki. A választókerületek kialakításának kérdésében a helyi választási iroda vezetője előzetesen kikéri a helyi választási bizottság véleményét, amely azonban a helyi választási iroda vezetőjét nem köti.

(2) Az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy

a) azok összefüggő területet alkossanak,

b) a központi névjegyzék alapján választásra jogosultak száma megközelítően azonos

legyen.

(3) Az egyéni választókerületek kialakításakor az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számtani átlagától - a településszerkezeti, földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra figyelemmel - legfeljebb tizenöt százalékkal térhet el.

A Helyi Választási Bizottság véleménye szerint az egyéni választókerületek kialakítása megfelel a törvényi előírásoknak.

Fót Város választópolgárainak száma: 15303 fő. Egyéni választókerületeinek száma: 8, egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának számtani átlaga: 1912 fő.

egyéni választókerület száma választásra jogosultak száma/fő számtani átlagtól való eltérés/fő átlagtól való eltérés mértéke

1 1944 22 1,14 %

2 1884 -38 1,97 %

3 1896 -26 1,35 %

4 1713 -209 10,87 %

5 1992 70 3,64 %

6 1927 5 0,26 %

7 2125 203 10,56 %

8 1896 -26 1,35 %

 

A számtani átlagtól való öt százaléknál nagyobb eltérés indoka:

A 4-es és 7-es számú választókerületekben lévő utcák „sűrűbben lakott” részei a városnak, míg a külső részeken kevesebb a választópolgár, továbbá az utcák eltérő kor összetételéből adóik az eltérés.

A Ve. 306/B. § szerint „A helyi választási iroda vezetője a választókerületek kialakításáról szóló - az egyéni választókerületek határát, a központi névjegyzék alapján az egyéni választókerületben választásra jogosultak számát, az egyéni választókerület választásra jogosultjai számának a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának átlagától való eltérésének mértékét, az öt százaléknál nagyobb eltérés indokát, valamint a helyi választási bizottság véleményét is tartalmazó - határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi.”

A határozat elleni bírósági felülvizsgálati lehetőséget a Ve. 307/Q-a biztosítja, a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 307/Q. § alapján a Budapest Környéki Törvényszék bírálja el.

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1) -(3) bekezdése vonatkozik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja állapítja meg.

 

 

Fót, 2014. március 28.

 

Chrobák Zoltánné dr.

HVI vezető

 

Attachments:
Download this file (Szavazóköri utcajegyzék.pdf)Szavazóköri utcajegyzék.pdf[ ]308 Kb

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 19-én 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fáy András Általános Iskola Olvasó-termében

Olvasson tovább...

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 5-én (szerda) 17.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem.

Olvasson tovább...

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 15-én 16.00 órakor (szerda) tartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem.

 

Olvasson tovább...