Ajánlattételi felhívás

Fót város közigazgatási területén szociális térkép elkészítésére vállalkozói megbízás

- Ajánlatkérő neve: Fót Város Önkormányzata, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. szám

- Kapcsolattartó: dr. Ruzsics Balázs igazgatási ügyintéző; Tel: 06-27-535-365 / 127-es mellék, illetve 06/70/967-1822

- Ajánlatkérés tárgya: „Fót város közigazgatási területén szociális térkép elkészítésére”

Olvasson tovább...

Tisztelt Fóti Lakosok!

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló, 24/2008.(XII.10.) önkormányzati rendelet 38/B. §-a értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2006. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet módosításáról szóló …/2015. (...) önkormányzati rendelet tervezetét.

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendeletalkotással kapcsolatos véleményüket a ruzsics.balazs@fot.hu -mail címen, vagy postai úton nyújthatják be.

A vélemények benyújtásának határideje: 2015. május 18.

 

Fót, 2015. május 11.

 

Dr. Finta Béla s.k.

jegyző

 

Tárgy: Albertirsa-Göd 400 k V-os távvezeték védővezető csere

Tisztelt Jegyző Űr/Asszony!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyban megjelölt távvezeték üzemeltetője és egyben tulajdonosa, a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (1031 Budapest, Anikó u. 4., a továbbiakban MAVIR ZRt.) megbízásából társaságunk végzi a távvezeték védővezetőjének cseréjét.

A munkavégzés a MAVIR ZRt. bejegyzett vezetékjoga alapján történik. A munkák során, a terepen való mozgás közben gépeink taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját a hatályos jogszabályok alapján kártalanítás illeti meg. Ezen igényeket a károsodott ingatlanok használói a térségben jelenlevő, a munkákért felelős építésvezetőnek személyesen, vagy levélben jelenthetik be a következő címen:

MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.

1158 Budapest, Körvasút sor 105.

A kivitelezés felelős műszála vezetője:

Juhász József építésvezető MVM Ovit Zrt.

Attachments:
Download this file (MVM védővezető csere.pdf)MVM védővezető csere.pdf[ ]40 Kb

Meghívó
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 29-én 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Művelődési Ház Szalkai terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

Attachments:
Download this file (KT meghívó 04.29.pdf)KT meghívó 04.29.pdf[ ]117 Kb

Olvasson tovább...

Közlemény

Hhatósági eljárás megindításáról

Fóti 049 hrsz.-ú ingatlanon 22 kV-os szabadvezeték hálózat, valamint OTR 20/400 transzformátor állomás létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Koma. rendelet alapján.

Attachments:
Download this file (USZI.pdf)KDVKTF Közlemény[ ]85 Kb

Olvasson tovább...

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 27-én 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Művelődési Ház Szalkai terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

Attachments:
Download this file (KTmeghívó.pdf)KTmeghívó.pdf[ ]184 Kb

Olvasson tovább...

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 13-án 18:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem. 

Attachments:
Download this file (RKT meghívó 05.13 .pdf)RKT meghívó 05.13 .pdf[ ]41 Kb

Olvasson tovább...

Meghívó Kurjancs, Öreghegy, Sátorfák városrész ingatlantulajdonosai részére

Fót város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. március 25-i ülésén az alábbi határozatot hozta:

131/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT

Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges területcseréhez

Olvasson tovább...

Tisztelt Fóti Lakosok!

Az elmúlt években több lakos nyújtott be kérelmet az Önkormányzathoz, mert úthiba miatt sérülés keletkezett a gépjárművében. Ezeket a kérelmeket nem lehetett minden alkalommal érdemben elbírálni, mert a szükséges mellékleteket és dokumentumokat nem nyújtották be a kérelmezők.

Olvasson tovább...

MEGHÍVÓ

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a 27. Tavaszi Emlékhadjárat fóti megemlékezésére és hadibemutatóra

2015. április 8-án szerda reggel fél 9 órakor a katolikus templom előtti Óvodakertbe.

Olvasson tovább...