2/2014. (III.28.) HVI. határozat

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatalának Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306/A § és a 351. § (1a) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választása kapcsán Fót Város választókerületeinek számát, sorszámát és területi beosztását a mellékletben foglaltak szerint állapítom meg.

Döntésem ellen a határozat közzétételétől számított 15 nap alatt felülvizsgálati kérelem nyújtható be a Budapesti Környéki Törvényszékhez (1146 Budapest, Thököly út 97-101.).

A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

Elrendelem a határozat Fót Város Önkormányzata hivatalos honlapján (www.fot.hu), valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) tizenöt napra történő közzétételét.

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306/A. § (1) A tízezernél több lakosú településen az egyéni választókerületeket a helyi választási iroda vezetője alakítja ki. A választókerületek kialakításának kérdésében a helyi választási iroda vezetője előzetesen kikéri a helyi választási bizottság véleményét, amely azonban a helyi választási iroda vezetőjét nem köti.

(2) Az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy

a) azok összefüggő területet alkossanak,

b) a központi névjegyzék alapján választásra jogosultak száma megközelítően azonos

legyen.

(3) Az egyéni választókerületek kialakításakor az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számtani átlagától - a településszerkezeti, földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra figyelemmel - legfeljebb tizenöt százalékkal térhet el.

A Helyi Választási Bizottság véleménye szerint az egyéni választókerületek kialakítása megfelel a törvényi előírásoknak.

Fót Város választópolgárainak száma: 15303 fő. Egyéni választókerületeinek száma: 8, egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának számtani átlaga: 1912 fő.

egyéni választókerület száma választásra jogosultak száma/fő számtani átlagtól való eltérés/fő átlagtól való eltérés mértéke

1 1944 22 1,14 %

2 1884 -38 1,97 %

3 1896 -26 1,35 %

4 1713 -209 10,87 %

5 1992 70 3,64 %

6 1927 5 0,26 %

7 2125 203 10,56 %

8 1896 -26 1,35 %

 

A számtani átlagtól való öt százaléknál nagyobb eltérés indoka:

A 4-es és 7-es számú választókerületekben lévő utcák „sűrűbben lakott” részei a városnak, míg a külső részeken kevesebb a választópolgár, továbbá az utcák eltérő kor összetételéből adóik az eltérés.

A Ve. 306/B. § szerint „A helyi választási iroda vezetője a választókerületek kialakításáról szóló - az egyéni választókerületek határát, a központi névjegyzék alapján az egyéni választókerületben választásra jogosultak számát, az egyéni választókerület választásra jogosultjai számának a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának átlagától való eltérésének mértékét, az öt százaléknál nagyobb eltérés indokát, valamint a helyi választási bizottság véleményét is tartalmazó - határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi.”

A határozat elleni bírósági felülvizsgálati lehetőséget a Ve. 307/Q-a biztosítja, a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 307/Q. § alapján a Budapest Környéki Törvényszék bírálja el.

A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1) -(3) bekezdése vonatkozik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja állapítja meg.

 

 

Fót, 2014. március 28.

 

Chrobák Zoltánné dr.

HVI vezető

 

Attachments:
Download this file (Szavazóköri utcajegyzék.pdf)Szavazóköri utcajegyzék.pdf[ ]308 Kb

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 5-én (szerda) 17.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem.

Olvasson tovább...

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 15-én 16.00 órakor (szerda) tartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem.

 

Olvasson tovább...

Tájékoztató Fót Város településrendezési eszközei változtatásának közzétételéről

Tájékoztatom a T. érdeklődőket, hogy befejeződtek a fóti orvosi rendelővel (ide kattintva is elérhető) valamint a 71.sz. vasútvonal elővárosi fejlesztésével kapcsolatos szabályozási tervek (ide kattintva is elérhető), illetve Helyi Építési Szabályzat módosításainak tervezési munkái.
A teljes tervanyag a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően 30 napra betekintésre közzé tételre kerül.
A tervek megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint az Önkormányzat honlapján is. A véleményezésre 2013. nov.15 és december 15 között van lehetőség.

Fót, 2013.nov.15.

Prof.Dr. Müller Ferenc sk.
városi főépítész

Dunakeszi Járási Hivatal- Okmányirodai Osztály - Dunakeszi | Cím: Dunakeszi, Szent István utca 19.
Telefon: 1818 | E-mail: dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu

Okmányirodához tartozó települések: DUNAKESZI, FÓT, GÖD, CSOMÁD

Ügyfélszolgálat:

 • 1818 előjegyzés, információ
 • 06 (27) 542-800 Polgármesteri Hivatal központi száma

Interneten is kezdeményezhető ügytípusok:

 • Anyakönyvi ügyek
 • Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek
 • Járműigazgatási ügyek
 • Lakcímigazolvány ügyek
 • Lakcímváltozási ügyek
 • Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
 • Személyi igazolvány ügyek
 • Útlevél ügyek
 • Ügyfélkapu
 • Vezetői engedély ügyek

Illetékfizetéssel kapcsolatos információk:Illetékfizetésre a helyszínen bankkártyával valamint legközelebbi postán (Dunakeszi, Szent István u. 52.) van lehetőség. Általában sorszámot az ügyfél akkor kap, ha illetékfizetési kötelezettségét már teljesítette. Amennyiben az ügyfél mégis illetékfizetés nélkül jelenik meg az ügyintézőnél, az illeték befizetését követően az ügyintéző soron kívül fogadja.


Ügyfélfogadási idő / Nyitva tartási idő:

Hétfő: 7:00 – 17:00

Kedd: 9:00 – 17:00

Szerda: 10:00 – 20:00

Csütörtök: 9:00 – 17:00

Péntek: 9:00 – 13:00

Időpontfoglalás: Időpontfoglaláshoz kattintson ide

Okmányiraoda új elektronikus elérhetőségei:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/dunakeszi-jarasi-hivatal-okmanyirodai-osztaly

http://www.nyilvantarto.hu/hu/oi_kereso/Pest/Dunakeszi%20Kirendelts%C3%A9g

Elérhető bővebb információk az alábbi feliratokra kattintva:

 

 

 

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 19-én 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fáy András Általános Iskola Olvasó-termében

Olvasson tovább...

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 22-én 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.
Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem.

Olvasson tovább...

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 9-én 18.00 órakor (csütörtök) tartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem.

Olvasson tovább...

Tisztelt Fóti Polgárok!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Váci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 2013. november 14-étől kihelyezett ügyfélfogadást tart a
Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatala épületének II. emeletén. (Dunakeszi, Fő út 143.)

Ügyfélfogadási idő:
Kedd: 8-12 és 12.30-16-ig
Csütörtök: 8-12 és 12.30-16-ig

A FÓTI Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ajánlattételi felhívás tesz gépjármű beszerzés tárgyában. Részletek a csatolt dokumentumokban olvashatók.