Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Dunakeszi Járási Hivatal heti rendszerességgel települési járási ügysegéd útján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban, az Ügyfélszolgálaton kihelyezett ügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás időpontja: 

kedd 08.00-12.00 és 12.30-16.00 óra,
csütörtök 08.00-12.00 és 12.30-16.00 között.

A Járási Hivatal feladatkörébe tartozik az alábbi ellátások megállapítása és a velük kapcsolatos ügyintézés:
- ápolási díj (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása esetén),
- egészségügyi szolgáItatásra való jogosultság megállapítása szociális alapon,
- időskorúak járadéka,
- alanyi jogon és normatív alapon nyújtott közgyógyellátás.

A települési járási ügysegéd feladata: a felsorolt ügyekben átadja a kérelem-nyomtatványokat, segít azok kitöltésében, átveszi a kitöltött nyomtatványt és a kérelemhez csatolandó iratokat, mellékleteket, illetve az átvett iratokról másolatot készít.

Fót, 2013. április 22.

Chrobák Zoltánné dr.
Jegyző