HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Helyi Választási Irodavezető: Dr. Finta Béla jegyző

Helyi Választási Irodavezető helyettes: Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző


1. AZ IRODA MŰKÖDÉSI IDEJE

A 2016. évi országos népszavazás időpontját megelőző 8. héttől a szavazást követő 4. hétig.

 

2. AZ IRODA HELYE

1./ Fóti Közös Önkormányzati Hivatal - Székhely

Cím: 2151 Fót, Vörösmarty Mihály tér 1.

 

2./ Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltsége – Kirendeltség

Cím: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

 

3. ÜGYFÉLFOGADÁS

Székhelyen: hétfő: 8-16-ig

kedd: 8-16-ig

szerda: 8-16-ig

csütörtök: 8-16-ig

péntek: 8-12-ig (szükség esetén 16.00-ig)

szombat: 8-16-ig (szükség esetén)

 

Kirendeltségen: hétfő: 7-16-ig

kedd: 7-16-ig

szerda: 7-16-ig

csütörtök: 7-16-ig

péntek: 7-12-ig (szükség esetén 16.00-ig)

szombat: 8-16-ig (szükség esetén)

 

Az általános igazgatási ügyintéző a választópolgárokat ugyanezen munkarendben fogadja.

 

4. AZ IRODA FELADATAI

A választás szervezési, ügyviteli, népesség-nyilvántartási, számítástechnikai, pénzügyi és technikai előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása.

I. Népszavazás előkészítése

 

a) Szervezés-ügyvitel

 kapcsolattartás a választópolgárokkal és a delegálásokkal összefüggő feladatok ellátása.

 a választási szervekhez beérkező beadványok döntéshez történő előkészítése, a választási irodához érkező kérelmek elbírálása,

 szavazóköri jegyzőkönyvvezetők felkészítése a választásnapi feladataikra.

 szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott tagjainak oktatása, tájékoztatása.

 népszavazási iratok ügykezelése, biztonságos őrzése, megsemmisítése.

 jogi és technikai, informatikai próbákkal kapcsolatos feladatok lebonyolítása.

 a népszavazás lebonyolításához szükséges nyomtatványok, iratok, bélyegzők átadása, a szavazatszámláló bizottsági elnökök részére a választást megelőző napon.

 

b) Népesség nyilvántartás

 a központi névjegyzék vezetése, karbantartása, ezzel kapcsolatos kérelmek elbírálása, választópolgárok értesítése.

 NESZA (nem szavazók jegyzéke) lista kezelése.

 nyilvántartásba való felvételről szóló értesítők megküldése a választópolgároknak;

 a választópolgárok névjegyzékének közszemlére tétele, az ezzel kapcsolatos észrevételek, kifogások fogadása;

 ASZA,VÜR és NVR informatikai rendszer működtetése.

 

c) Pénzügy

 pénzügyi terv készítése;

 átadott pénzeszközök alapján a kiadások folyamatos vezetése;

 választási szervek és a népszavazásban közreműködő köztisztviselők díjazásával kapcsolatos teendők.

 

d) Technika

 a Választási Iroda felszerelése (technikai eszközök, telefon és berendezés);

 szavazóhelyiségek biztosítása (szavazóhelyiségek berendezése, szavazáshoz szükséges kellékanyagok);

 hirdetmények közzététele és kihelyezése.

 

e) Informatika

 a választási informatikai programok kezelése, számítógépes adatrögzítés.

 

II. Szavazásnapi feladatok

 jegyzőkönyvvezetői feladatok;

 szavazatszámláló bizottságok működési feltételeinek biztosítása;

 szavazóköri eredmények feldolgozása.

 

III. Szavazásnap utáni feladatok

 Szavazóköri jegyzőkönyvek feldolgozása és továbbítása;

 technika felszámolása;

 népszavazási költségek pénzügyi elszámolásának elkészítése;

 pénzügyi feladatok belső ellenőrzése;

 népszavazási iratok kezelése, tárolása, megsemmisítése;

 jogorvoslati kérelem fogadása.

 

 

5. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

Feladatkörök felelősei:

 népszavazás előkészítése, oktatási feladatainak végzése, tájékoztatás, a népszavazási események, határidők, a közérdekű tudnivalók közzététele, szavazóköri jegyzőkönyvek ellenőrzése, pénzügyi feladatok belső ellenőrzése: Dr. Finta Béla jegyző, Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző;

 jegyzőkönyvvezetőkkel kapcsolatos feladatok, technikai eszközök, anyagok beszerzése és kezelése, a helyben előállítandó nyomtatványok elkészítése, továbbá népszavazási tájékoztatók, közlemények előkészítése, informatikai rendszerek (ASZA és VÜR) működtetése, adatrögzítés, népszavazási információs szolgálat: Gombainé Véghi Tünde

 a népszavazási eljárás teljes időtartama alatt a törvényes feltételek meglétének és a szakmai szabályok betartásának ellenőrzése, választási iratokkal, valamint a jogorvoslatokkal kapcsolatos jogi háttér biztosítása. dr. Ruzsics Balázs

 népszavazással kapcsolatos beadványok átvétele, adminisztrációs feladatok ellátása:Székhelyen:Éber Antalné;Kirendeltségen: Hagymási Mária

 névjegyzékkel kapcsolatos feladatok ellátása, névjegyzék vezetése, NESZA lista kezelése, választási informatikai rendszer (ASZA, VÜR és NVR) működtetése, adatrögzítés. Koppné Szita Erika;

 költségvetés készítése, számlák kezelése, népszavazással kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása: Zámodics Péter, Jassó Ágnes;

 népszavazással kapcsolatos informatikai és technikai feladatok, számítógépes adatrögzítés, szavazóhelyiségek berendezése: Verebes Viktor;

 

Jegyzőkönyvvezetők a székhely településen:

1. számú szavazókör Rákosi Lászlóné

2. számú szavazókör Kudela Katalin

3. számú szavazókör Kigyósi Katalin

4. számú szavazókör Nagyné Markarián Andrea Judit

5. számú szavazókör Rosental Réka

6. számú szavazókör Székely Katalin

7. számú szavazókör Győri Péterné

8. számú szavazókör Szoboszlai Gyuláné

9. számú szavazókör Varga Ágnes

10. számú szavazókör Kárpáti Gábor

11. számú szavazókör Szamosvári Zsoltné

12. számú szavazókör Asztalos Diána

13. számú szavazókör Szente László

14. számú szavazókör Tománé Banadics Katalin

15. számú szavazókör Éber Antalné

16. számú szavazókör Varróné Nagy Zsuzsanna

 

Átvevők:

a.) Csízik Melinda (1,2,3,4 szavazókör)

b.) Szántóné János Ildikó (5,6,7,8 szavazókör)

c.) dr. Sugár Anita (9,10,11,12 szavazókör)

d.) Zámodics Péter (13,14,15,16,17 szavazókör)

 

Pót jegyzőkönyvvezetők:Prágerné Dobi Erika (a. átvevő csop.)

Vass Szabina (b. átvevő csop.)

Szeifermann Dorottya (c. átvevő csop.)

 

Jegyzőkönyvvezetők kirendeltségen:

1. számú szavazókör: Hagymási Mária

Pót jegyzőkönyvvezető: Berke Demeterné

Átvevő: dr. Ruzsics Balázs

 

6 MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

Az iroda működésével kapcsolatos iratok kiadmányozására jogosult

a HVI vezető, továbbá névjegyzékbe vétellel, átjelentkezéssel, mozgóurnával kapcsolatos kérelmek elbírálása esetén a HVI ezekkel a feladatokkal megbízott tagja.

- média részére bármilyen adatot, információt, vagy közleményt csak a HVI vezető, a helyettese, valamint az információs szolgálat adhat.

- Az iroda működési ideje alatt az oda beosztottak fő feladatát jelenti a népszavazás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos teendők ellátása. A hivatali munkájukban való helyettesítésükről az eredeti beosztásuk szerinti munkahelyi vezető gondoskodik, aki megjelöli a helyettesítő személyét.

- Az irodán dolgozók munkaideje eltér a hivatal szabályzatában megállapított munkaidőtől. A túlmunka esetenkénti elrendelését helyettesítendő, jelen szabályzatban rögzítem, hogy az iroda működési ideje alatt annak vezetője - lehetőleg előző napi bejelentéssel - szóban rendelhet el túlmunkát.

- Az irodán kizárólag a választási munkacsoport tagjai tartózkodhatnak, illetve azok, akiknek jelenléte az adott feladat elvégzésénél indokolt.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzatot a Választási Iroda vezetője jogosult és köteles az aktuális választási eljárásról és határnapokról szóló jogszabályoknak megfelelően aktualizálni, ideértve a köztisztviselők Választási Irodára történő beosztását is.

Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 12/2014 (VIII. 28.) és az 1/2016. (I: 24.) sz. jegyzői utasítás.

 

Fót, 2016. augusztus 5.

 

Dr. Finta Béla

HVI vezető