2019. évi Önkormányzati választás információs oldal

HVB határozatok és jegyzőkönyvek eredeti formátumban(kattintva elérhetőek)

Fót választási körzetek utcajegyzéke(kattintva elérhető)

 

Részletes tájékoztatás Nemzeti Választási Iroda\Fót Város (kattintva elérhető www.valasztas.hu)

 

Tájékoztató jelöltként indulni kívánó választópolgárok számára

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 307/D. § értelmében

(1) "A jelölő szervezetet a területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság - amelynél a jelölő szervezetet bejelentették - veszi nyilvántartásba.

(2) A nemzetiségi szervezet bejelentésekor a szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek. A jelölő szervezet nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a nemzetiségi szervezet alapszabályát ellenőrzi."

Ajánlóívet igényelni a jelölt nyilvántartásba vételére a Fót Város és Csomád Község Helyi Választási Irodától (továbbiakban: HVI) lehet (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). A4-es jelzésű nyomtatványon a helyi önkormányzati választáson, A6-os jelzésű nyomtatványon a nemzetiségi önkormányzati választáson jelöltként indulni szándékozó választópolgár igényelheti az ajánlóívet.

Az ajánlóív igénylése írásban történik, amely tartalmazza:

- a jelölő szervezet nevét (ha nem független jelöltként indul), illetve ha közös jelöltről van szó valamennyi jelölőszervezet nevét,

- a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét,

- személyi azonosítóját (ennek hiányában magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát,

- lakcímét,

- nyilatkozatait (a jelölést elfogadja; nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatása, illetve ha van, akkor megválasztása esetén arról lemond),

- az igényelt ajánlóívek darabszámát.

Az HVI-nek az ajánlóív igénylésében foglaltakat ellenőrizni kell, annak megállapítására, hogy

- a jelölő szervezet (közös jelölt esetén jelölő szervezetek) szerepel(nek)-e a közhiteles elektronikus nyilvántartásban jelölő szervezetként,

- a jelöltként indulni szándékozó személynek van-e választójoga. (a jelöltként indulni szándékozó személynek választójoggal kell rendelkeznie, de nem szükséges, hogy az adott településen lakcíme legyen.)

 

Ajánlóívet igényelni a választás kitűzését követően lehet.

A HVI az igénylést követően haladéktalanul kiadja az ajánlóívet (íveket), amennyiben az

igénylés megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek.

DE kiadni csak

- legkorábban a szavazást megelőző 50. napon (2019. augusztus 24.),

- legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon (a jelölt bejelentés határideje, 2019. szeptember 9.) lehet.

 

Ha az ajánlóív igénylése a választás kitűzését követően, de a szavazást megelőző 50. nap előtt érkezett, a HVI a jogszabálynak megfelelő igénylés esetén is csak a szavazást megelőző 50.napon adhatja át az ajánlóíveket.

Az ajánlóívet az informatikai rendszerből nyomtatja ki a HVI. Az ajánlóíven szerepel

- az ajánlóív sorszáma,

- a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve,

- a jelölő szervezet (közös jelölés esetén a jelölő szervezetek) neve vagy a független jelölés ténye,

- a település megjelölése.

 

A HVI hitelesítő bélyegzőlenyomattal látja el az ajánlóívek valamennyi példányát.

Az ajánlóívek átadásáról átvételi elismervényt kell kiállítani, amely tartalmazza

- az átadás időpontját,

- az átadott ajánlóívek darabszámát,

- az átvevő nevét, aláírását,

- az átvételi elismervényen feltüntetésre kerül az a tájékoztatás, hogy a jelöltbejelentéssel egyidejűleg valamennyi átvett ajánlóívet át kell adni a HVI részére:

Ennek elmulasztása esetén a HVB hivatalból eljárva bírságot szab ki.

 

Az átvételi elismervény egy példányát az átvevőnek is át kell adni.

 

A választópolgár a fenti módon kitöltött és hitelesített ajánlóíven teszi meg ajánlását. Jelölt ajánlására az a választópolgár jogosult, aki a településen választójoggal rendelkezik.

Az ajánló választópolgár személyi azonosítására szolgáló adatok:

- név

- személyi azonosító

- lakcím

Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, adatait azonban más is rávezetheti az ajánlóívre.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlást gyűjtő személy az ajánló íven feltünteti a nevét és aláírását.

 

A Ve. 123. § (2) bekezdése sorolja fel azokat a helyszíneket, ahol nem gyűjthető aláírás.

Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

Nem gyűjthető ajánlás:

a. az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b. a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c. tömegközlekedési eszközön,

d. állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e. felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f. egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint

g. a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

Helyi Választási Iroda

 


 

Bővebb információk\Tájékoztatók a lentebb elérhető mellékletekben

Attachments:
Download this file (53-2019. (IX.10.) HVB-határozat.pdf)53-2019. (IX.13.) HVB-határozat.pdf[ ]14 Kb
Download this file (52-2019. (IX.10.) HVB-határozat.pdf)52-2019. (IX.13.) HVB-határozat.pdf[ ]62 Kb
Download this file (51-2019. (IX.10.) HVB-határozat.pdf)51-2019. (IX.13.) HVB-határozat.pdf[ ]54 Kb
Download this file (50-2019. (IX.10.) HVB-határozat.pdf)50-2019. (IX.13.) HVB-határozat.pdf[ ]55 Kb
Download this file (49-2019. (IX.10.) HVB-határozat.pdf)49-2019. (IX.10.) HVB-határozat.pdf[ ]942 Kb
Download this file (25-2019 HVB hat képv nyt Seszták jav.pdf)25-2019 HVB hat képv nyt Seszták jav.pdf[ ]141 Kb
Download this file (22-2019 HVB határozat Sorsolásról.pdf)22-2019 HVB határozat Sorsolásról.pdf[ ]68 Kb
Download this file (48-2019. (IX.10.) HVB-határozat.pdf)48-2019. (IX.10.) HVB-határozat.pdf[ ]461 Kb
Download this file (47-2019 HVB hat nemz képv nyt Vancsakovszki.pdf)47-2019 HVB hat nemz képv nyt Vancsakovszki.pdf[ ]134 Kb
Download this file (46-2019 HVB hat pm nyt Bartos.pdf)46-2019 HVB hat pm nyt Bartos.pdf[ ]125 Kb
Download this file (45-2019 HVB hat pm nyt Kohut.pdf)45-2019 HVB hat pm nyt Kohut.pdf[ ]150 Kb
Download this file (44-2019 HVB hat képv nyt Windhager.pdf)44-2019 HVB hat képv nyt Windhager.pdf[ ]116 Kb
Download this file (43-2019 HVB hat pm nyt Baráth.pdf)43-2019 HVB hat pm nyt Baráth.pdf[ ]137 Kb
Download this file (42-2019 HVB hat képv nyt MIsnyovszki.pdf)42-2019 HVB hat képv nyt MIsnyovszki.pdf[ ]114 Kb
Download this file (41-2019 HVB hat Kancz.pdf)41-2019 HVB hat Kancz.pdf[ ]114 Kb
Download this file (40-2019 HVB hat képv nyt Madaras.pdf)40-2019 HVB hat képv nyt Madaras.pdf[ ]115 Kb
Download this file (39-2019 HVB hat képv nyt Zóka.pdf)39-2019 HVB hat képv nyt Zóka.pdf[ ]115 Kb
Download this file (38-2019 HVB hat képv nyt Kalmár.pdf)38-2019 HVB hat képv nyt Kalmár.pdf[ ]117 Kb
Download this file (37-2019 HVB hat képv nyt Csáki.pdf)37-2019 HVB hat képv nyt Csáki.pdf[ ]116 Kb
Download this file (36-2019 HVB hat képv nyt Merkwart.pdf)36-2019 HVB hat képv nyt Merkwart.pdf[ ]114 Kb
Download this file (35-2019 HVB hat képv nyt Bartos.pdf)35-2019 HVB hat képv nyt Bartos.pdf[ ]116 Kb
Download this file (34-2019 HVB hat képv nyt Szent-Iványi.pdf)34-2019 HVB hat képv nyt Szent-Iványi.pdf[ ]114 Kb
Download this file (33-2019 HVB hat képv nyt Fábi.pdf)33-2019 HVB hat képv nyt Fábi.pdf[ ]140 Kb
Download this file (32-2019 HVb hat képv nyt Takács.pdf)32-2019 HVb hat képv nyt Takács.pdf[ ]141 Kb
Download this file (31-2019 HVB hat képv nyt Nagy.pdf)31-2019 HVB hat képv nyt Nagy.pdf[ ]141 Kb
Download this file (30-2019 HVB hat képv nyt Pintér.pdf)30-2019 HVB hat képv nyt Pintér.pdf[ ]141 Kb
Download this file (29-2019 HVB hat képv nyt Soros.pdf)29-2019 HVB hat képv nyt Soros.pdf[ ]140 Kb
Download this file (28-2019 HVB hat képv nyt Koncz.pdf)28-2019 HVB hat képv nyt Koncz.pdf[ ]143 Kb
Download this file (27-2019 HVB hat képv nyt Fodros.pdf)27-2019 HVB hat képv nyt Fodros.pdf[ ]141 Kb
Download this file (26-2019 HVB hat képv nyt Csorba.pdf)26-2019 HVB hat képv nyt Csorba.pdf[ ]140 Kb
Download this file (24-2019 HVB hat képv nyt Gyuráné.pdf)24-2019 HVB hat képv nyt Gyuráné.pdf[ ]115 Kb
Download this file (23-2019 HVB hat képv nyt Szilágyi.pdf)23-2019 HVB hat képv nyt Szilágyi.pdf[ ]115 Kb
Download this file (Jegyzőkönyv 2019.09.09. sorrendállítás.pdf)Jegyzőkönyv 2019.09.09. sorrendállítás.pdf[ ]1065 Kb
Download this file (Jegyzőkönyv 2019-09-06-HVB-Fót.doc)Jegyzőkönyv 2019-09-06-HVB-Fót.doc[ ]368 Kb
Download this file (20-2019 HVB hat képv nytba vétel - Varga.pdf)20-2019 HVB hat képv nytba vétel - Varga.pdf[ ]158 Kb
Download this file (2-2018 HVB határozat.pdf)2-2018 HVB határozat.pdf[ ]335 Kb
Download this file (1-2019. (IX.3.) Merkwart Krisztián.pdf)1-2019. (IX.3.) Merkwart Krisztián.pdf[ ]1234 Kb
Download this file (2-2019. (IX.3.) Dr. Vass György.pdf)2-2019. (IX.3.) Dr. Vass György.pdf[ ]1438 Kb
Download this file (3-2019. (IX.3.) Sándor István.pdf)3-2019. (IX.3.) Sándor István.pdf[ ]1252 Kb
Download this file (4-2019. HVB Hat -képv jelölt nytba vétel - Dr. Vass.pdf)4-2019. HVB Hat -képv jelölt nytba vétel - Dr. Vass.pdf[ ]159 Kb
Download this file (5-2019. HVB hat - képv kelölt nytbavétel Serfőző.pdf)5-2019. HVB hat - képv kelölt nytbavétel Serfőző.pdf[ ]158 Kb
Download this file (6-2019. HVB hat képv nytba vétel Gellai.pdf)6-2019. HVB hat képv nytba vétel Gellai.pdf[ ]158 Kb
Download this file (7-2019 HVB hat képv nytba vétel - Bojsza.pdf)7-2019 HVB hat képv nytba vétel - Bojsza.pdf[ ]158 Kb
Download this file (8-2019 HVB hat képv nytba vétel - Biró.pdf)8-2019 HVB hat képv nytba vétel - Biró.pdf[ ]158 Kb
Download this file (9-2019 HVB hat képv nytba vétel - Lévai.pdf)9-2019 HVB hat képv nytba vétel - Lévai.pdf[ ]159 Kb
Download this file (10-2019 HVB hat képv nytba vétel - Bérci.pdf)10-2019 HVB hat képv nytba vétel - Bérci.pdf[ ]159 Kb
Download this file (11-2019 HVB hat képv nytba vétel - Kovács.pdf)11-2019 HVB hat képv nytba vétel - Kovács.pdf[ ]158 Kb
Download this file (12-2019 HVB hat képv nytba vétel - Baráth.pdf)12-2019 HVB hat képv nytba vétel - Baráth.pdf[ ]158 Kb
Download this file (13-2019 képv nytba vétel - Dr. Vargha.pdf)13-2019 képv nytba vétel - Dr. Vargha.pdf[ ]158 Kb
Download this file (14-2019 HVB hat képv nytba vétel - Szabó.pdf)14-2019 HVB hat képv nytba vétel - Szabó.pdf[ ]158 Kb
Download this file (15-2019 HVB hat képv nytba vétel - Balla.pdf)15-2019 HVB hat képv nytba vétel - Balla.pdf[ ]158 Kb
Download this file (16-2019 HVB hat képv nytba vétel - Rehó.pdf)16-2019 HVB hat képv nytba vétel - Rehó.pdf[ ]157 Kb
Download this file (17-2019 HVB hat képv nytba vétel - Blahó.pdf)17-2019 HVB hat képv nytba vétel - Blahó.pdf[ ]158 Kb
Download this file (18-2019 HVB hat képv nytba vétel - Barna.pdf)18-2019 HVB hat képv nytba vétel - Barna.pdf[ ]158 Kb
Download this file (19-2019 HVB hat képv nytba vétel - Berecz.pdf)19-2019 HVB hat képv nytba vétel - Berecz.pdf[ ]147 Kb
Download this file (21-2019 HVB hat képv nytba vétel - Botos.pdf)21-2019 HVB hat képv nytba vétel - Botos.pdf[ ]146 Kb
Download this file (Jegyzőkönyv 2019-09-03-HVB-Fót.doc)Jegyzőkönyv 2019-09-03-HVB-Fót.doc[ ]103 Kb
Download this file (Jegyzőkönyv 2019.09.02.pdf)Jegyzőkönyv 2019.09.02.pdf[ ]1372 Kb
Download this file (Meghívó 2019.09.pdf)Meghívó 2019.09.pdf[ ]296 Kb
Download this file (Pest Megyei Területi Választási Bizottság_Kivonat jegyzőkönyvi Fót HVB-ről 2019 )Pest Megyei Területi Választási Bizottság_Kivonat jegyzőkönyvi Fót HVB-ről 2019 [ ]83 Kb
Download this file (Önkormányzati Választási határidők határnapok.doc)Önkormányzati Választási határidők határnapok.doc[ ]55 Kb
Download this file (Tájékoztató jelöltként indulni kívánó választópolgárok számára.doc)Tájékoztató jelöltként indulni kívánó választópolgárok számára.doc[ ]35 Kb
Download this file (HVI vez közl Fót.pdf)HVI vez közl Fót.pdf[ ]285 Kb
Download this file (HVB ülés jkv 2019-02-18.pdf)HVB ülés jkv 2019-02-18.pdf[ ]220 Kb
Download this file (3-2019 (II. 19.) HVI vezetői határozat.pdf)3-2019 (II. 19.) HVI vezetői határozat.pdf[ ]559 Kb
Download this file (1-2019 HVI határozat Fót.pdf)1-2019 HVI határozat Fót.pdf[ ]235 Kb