A TB által nem finanszírozott, térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjai

Egészségügyi szolgáltatásra a TB keretében nem jogosult személyek (pl. Magyarországon érvényes egészségbiztosítással nem rendelkező külföldi állampolgárok) által fizetendő díjtételek

Vizsgálat a rendelőben

7.200.- Ft

 

Lakáson történő vizsgálat esetén kiszállási díj (a vizsgálati díjon felül)

3.000.- Ft

 

Gyógyszerírás / recept

1.000.- Ft

 

EKG, vérvétel, injekció beadása

2.500.- Ft

 

Sportorvosi, életvezetési és egyéb tanácsadás betanítás stb.

1.500.- Ft

 


Kötelező egészségbiztosítási ellátás keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatások, melyek térítési díját rendelet szabályozza
(284/1997. (XII.23.) Korm. Rend.)

 

 

Közúti gépjárművezetők I. és II. csoportú alkalmassága, – belvízi kedvtelési célú vízi-jármű gépjárművezetők alkalmassága

40 év alatt 7.200.- Ft 
40-59 év között 4.800.- Ft
60 év felett 2.500.- Ft

 

Tengeri kedvtelésű célú kishajó (III-IV. osztályú) vezetők időszakos alkalmassága

7.200.- Ft

 

Lőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert tartani szándékozók II. csoportú alkalmasságában

7.200.- Ft

 

Vér- és vizeletvétel véralkohol vizsgálathoz

4.800.- Ft

 

Vérvétel/vizeletvétel kábítószer kimutatásához

3.200.- Ft/1.600.- Ft

 

Részeg személy detoxikálása

7.200.- Ft

 

Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása

7.200.- Ft

 

Orvosi látlelet és vélemény

3.500.- Ft

 

Beavatkozások, nem a háziorvos kezdeményezésére

Térítési díj

 

A páciens kezdeményezésére történő, szakmailag nem indokolt vizsgálat, beavatkozás végzése a rendelőben (alkalmanként)

1.500.- Ft

 

Más eü. szolgáltató által elrendelt injekció beadása a rendelőben

1.500.- Ft

Egyéb szolgáltatások

Térítési díj

 

Elektronikusan tárolt leletek nyomtatása, leletmásolás (oldalanként)

200.- Ft

 

Nem kötelező védőoltások beadása a rendelőben (kivéve influenza, Pneumococcus elleni védőoltás) (284/1997. (XII.23.) Korm. Rend.)

2.000.- Ft

 

Vérvétel a rendelőben

1.000.- Ft

 

ABPM/ EKG Holter

6.000.- Ft

 

Arteriograf

6.000.- Ft

 

Lakáson történő látogatás nem sürgősségi, kiszállási díjjal

3.000.- Ft

 

Egyéb, a kötelező egészségbiztosítás ellátási keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatások térítési díja
(Fót város Önkormányzatának jóváhagyásával)
(284/1997. (XII.23.) Korm. Rend., 87/2004. (X. 4.) ESzCsM rendelet )

Orvosi vizsgálatot igénylő szakvélemények

Térítési díj

Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat járványügyi szempontból kiemelt munkakörben történő munkavállaláshoz

3.5oo.- Ft

Külföldön munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról szakvélemény magyar nyelven

7.200.- Ft

Örökbe fogadó szülők egészségi alkalmassági vizsgálata

3.5oo.- Ft

Gyámnak való alkalmasság megállapítása

3.5oo.- Ft

Egészségpénztárak, üzleti biztosítók felkérésére, valamint jogászi megkeresésre adott szakvélemény, a részletességtől függően minimum

7.200.-- Ft

Szakvélemény, ill. igazolás adása bíróság, rendőrség számára a páciens kérésére

3.5oo.- Ft

Csecsemő úszáshoz szükséges egészségi alkalmassági vizsgálat

3.5oo.- Ft

Utazási betegség miatti lemondásához szükséges igazolás

3.500.- Ft

Minden egyéb vizsgálatot igénylő véleményezés

7.200.- Ft

Igazolások

 

Munkahelyi, iskolai, óvodai, bölcsődei (diétás) étkezéshez

1.5oo.- Ft

Önköltséges intézménybe felvételhez

1.5oo.- Ft

Tanfolyami részvételhez, beiskolázáshoz

1.5oo.- Ft

Foglalkozás egészségügy kérésére a korábbi, ill. gondozott betegségekről

1.5oo.- Ft

Utazó gyógyszereinek igazolása, adatszolgáltatás utazást befolyásoló állapotról

1.5oo.- Ft

Közösségbe, uszodába, táborba, kollégiumhoz

1.5oo.- Ft

Érvényességi időn belül elvesztett okmányok pótlására kiadott igazolások

1.5oo.- Ft

A TB keretében finanszírozott, ezért térítésmentes tevékenységek, igazolások

Keresőképtelenség elbírálása, igazolása

-

Súlyos fogyatékosság véleményezése

-

Igazolás közgyógyellátáshoz, igazolás ápolási díjhoz

-

Nevelőszülők, helyettes szülők egészségi alkalmassági vizsgálata

-