ESZEI - Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény
tagintézményei:

2151 Fót, Szt. Benedek u. 15.
Tel.: 0627/362-557
Intézményvezető: Apjok Annamária
Területi Gondozási Központ
2151 Fót, Hargita u. 36.
Szociális étkezés és Időskorúak nappali ellátása
Tel.: 0627/358-436
Házi segítségnyújtás: 0670/339-6460
Szakmai vezető: Nagy Zita
Gyermekjóléti Szolgálat

2151 Fót, Hargita u. 36.
Tel: 0627/360-417, 0627/360-625
Szakmai vezető: Keresztesi Gábor

Családsegítő Szolgálat

2151 Fót, Szt. Benedek u. 15.
Tel: 0670/374-0376
Vezető védőnő: Laczkó Ildikó