Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 21-én (szerdán) 10.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Fót 5351/279 hrsz.-ú fótligeti telekértékesítésből származó bevétel felhasználása

(Z/19/C. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

2./ Döntés a Fót 1127/2 hrsz.-ú ingatlan megszerzéséről

(Z/35/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés a Fót 4601/10 hrsz.-ú ingatlan értékesítési pályázat kiírásáról

(A Z/263/2018. (IX.26.) Kt-határozat alapján elnapolt korábban közreadott Z/218. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a Mezőőri munkakör pályázatról

(Z/222/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: pályázók

 

5./ Döntés a Fót 4754/64 hrsz.-ú ingatlan egy részének elbirtoklásáról

(Z/289. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Döntés a Fót 1551 hrsz.-ú ingatlan megvételéről

(Z/290. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 10.30 óra)

 

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (309. sz. anyag)

 

RENDELETEK

1./ Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről, a közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról, az illetménykiegészítéséről és bankszámla-hozzájárulás mértékéről szóló …/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet megalkotásáról

(269. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Rendeletalkotás a munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak megállapításáról szóló 52/2016. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására

(294. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

 

3./ Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló 30/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására

(299. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

 

MUNKATERV SZERINT

 

4./ Döntés Fót Város 2019. évi rendezvénytervéről

(291. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Tájékoztatás a közterület-foglalás díjtételeinek felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, a helyi kötelező közszolgáltatások díjtételeinek módosítása a 2019. évtől (folyékony hulladékszállítás), és a köztemetőkről és a temetkezés rendjétől szóló helyi rendelet 2019. évi díjtételeinek meghatározása tárgyában

(292. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Tájékoztatás az adókivetés és behajtás tapasztalatairól

(293. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

7./ A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2019. évi munkaterve, szakmai költségvetése

(300. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

8./ Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről

(302. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Intézményvezetők

 

9./ Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018-as üzleti tervének harmadik negyedéves teljesüléséről

(304. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

10./ Döntés Fót Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadása tárgyában

(301. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Intézményvezetők

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

11./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgáló kiválasztásáról

(176/C. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

12./ A helyi közvilágítás üzemeltetési feladatátadása és fejlesztési ütemterve

(209/.B sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

13./ Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(298. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

14./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(305. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

15./ Fót városi piac üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása, üzemeltetési szabályzat, városi piaci rendtartás módosítása

(306. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

16./ A helyi közvilágítás üzemeltetési feladatátadása és fejlesztési ütemterve

(210/.A sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Döntés az Apponyi Franciska Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

(295. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Szücs Éva intézményvezető

 

18./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

(297. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Nyéki Lászlóné intézményvezető

 

19./ Polgármesteri és Alpolgármesteri jutalom megállapítása

(296. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

20./ A „királydombi” lakóterület új ideiglenes forgalmi szabályozása

(310. sz. anyag S/1)

Előterjesztő: Németh József alpolgármester, Bíró Zoltán fejlesztési tanácsnok, Gellai István képviselő

Tárgyalta: -

Javasolt meghívott: -

 

21./ Egyebek

 

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

 

Kelt: Fót, 2018. november 16.

 

 

Bartos Sándor

polgármester

 

Előterjesztések (ide kattintva elérhetőek)

 

A testületi ülésről videofelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.